PRO DIDACTICA 25. Formare de formatori și PAIDEIA

Inaugurat fără fast și pompă, dar cu mult optimism în 2003, Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA își propunea să-i întrunească în fiecare vineri după-masă, în una din sălile Centrului Educațional PRO DIDACTICA, pe cei interesați de subiectele propuse. Inițial, un formator-moderator alegea o temă de discuție și elabora proiectul și materialele de suport, iar tradiția s-a păstrat pe parcursul celor două decenii de activitate. Din 2004, Clubul PAIDEIA a început să funcționeze pe secții, în corespundere cu denumirile disciplinelor, dar secția cea mai populară și mai frecventată – dar și cea mai „în trend” pentru moment – a fost cea de Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice. Sute de profesori care beneficiaseră de trainingurile de gândire critică aveau acum oportunitatea de a-și aprofunda… și lărgi competențele. Dificultatea venea din nevoia de a se deplasa la Chișinău, însă cursanții veneau atunci și au continuat să vină în următoarele două decenii din toate colțurile țării. On-line-ul impus de carantină, începând cu 2020, a făcut ca ședințele să devină accesibile oricui și de oriunde, dar s-a schimbat și scenariul ședințelor-dezbateri, moderatorii alegând forme de lucru din aria TIC. Atractiv pentru cadrele didactice mai ales datorită problemelor discutate (Ce?), Clubul a devenit concomitent un laborator pentru testarea și rodarea ideilor inovative ale formatorilor și a strategiilor de lucru cu adulții (Cum?). Evităm intenționat formula consacrată „strategii de instruire a adulților”, pentru că, de fapt, nu instruirea este finalitatea acestor sesiuni de dezbateri, ci reorientarea demersului didactic de pe făgașul informativ spre cel formativ, reconceptualizarea lecției în care etapa-cheie se considera predarea într-o lecție a cărei activitate principală se consideră învățarea – adică schimbarea de paradigmă.

Schimbarea va deveni, între timp, și finalitatea promovată în procesul formării de formatori. Câteva generații de formatori au trecut prin sălile Centrului și au participat, în diferite perioade, la activități realizate aici, dar și la instruirile în deplasare, care în folclorul de uz intern se numesc turism didactic. Primii chemați și mobilizați au beneficiat de formări consistente la Centrul de limbi moderne din Iași și Centrul de  dezvoltare managerială din Cluj; a urmat campania amplă Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, cu formatori din SUA. Între timp, profesori care au cunoscut experiența Centrului în calitate de cursanți au dorit să participe la ea în rol de formatori și echipa a crescut cantitativ și calitativ. Plăcerea comunicării cu cei care gândesc la fel și lucrează în același stil a alimentat ani la rând ședințele din cercul formatorilor, care au fost variate și ca subiecte, și ca format. Primele, cu invitați notorii din exterior (Aurel Codoban, Sorin Cristea, Constantin Cucoș, Simion Zamșa, Gabriel Albu, Xavier Roger, Laurențiu Șoitu), iar următoarele – cu forțe proprii. O întâlnire de câteva ore cu colegii ne încarcă tuturor bateriile și ne face să observăm aspecte și nuanțe peste care treceam cu vederea anterior, dar mai ales ne oferă posibilitatea unei comunicări didactice nonformale. Întrunirile ne marchează și ne mobilizează, indiferent dacă au avut durata de o săptămână a unei școli de vară, a unei zile de sâmbătă sau a unei după-amiezi de vineri: inovația, atmosfera caldă, deschiderea spre creativitatea didactică și gândirea divergentă, valorificarea celor mai recente idei pedagogice sunt caracteristicile acestor ședințe de suflet. Apariția unor colegi noi la fiecare întâlnire, prin lărgirea sferei de interes și a proiectelor implementate, e o dovadă certă a faptului că investiția în formarea de formatori e de bătaie lungă și se răsfrânge, indubitabil, asupra activității lor la firul ierbii.     

Suport pentru refugiații ucraineni incluși în sistemul de învățământ din Republica Moldova

Familiile de ucraineni care au ales să-și dea copiii la grădinițele și școlile din comunitățile-gazdă au parte de un sprijin suplimentar din partea proiectului ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Acesta țintește o incluziune educațională mai eficientă și constă din:
– consilierea individuală a părinților privind procesul de încadrare în sistemul educațional de la noi, la solicitare;
– meditații la limba română pentru preșcolari și școlari, indiferent de limba de predare a instituției educaționale pe care o frecventează;
– meditații pentru elevi de la toate treptele, în limbile română și rusă, la diverse discipline de studiu: Limba română, Matematică, Citire, Științe, Limba rusă, Limba engleză, Limba franceză, Geografie etc.

Meditațiile, organizate pentru 100 de copii din cele 9 localități partenere, individual sau în microgrup, au loc cu prezență fizică (inclusiv în incinta centrelor comunitare ”DigitalHub”) și online. Acestea sunt realizate de către profesoare și psihologe care au beneficiat de pregătire în cadrul proiectului.
De asemenea, în perioada septembrie-noiembrie curent, circa 100 de copii au primite ghiozdane și un set de rechizite școlare (caiete, albume de desen, hârtie colorată, pixuri, creioane, carioci etc.).

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova: planuri de acțiuni în sprijinul integrării socio-educaționale”

Cele 8 echipe, fiecare alcătuită din reprezentanți ai APL-urilor, Direcțiilor Educație și Direcțiilor Asistență Socială, care au avut sarcina de a întocmi planuri de acțiuni ce ar răspunde nevoilor refugiaților ucraineni în vederea unei mai rapide inserții educaționale și sociale, și-au prezentat produsele. Procesul de concepere a acestora a parcurs câteva etape.

Într-o primă fază, membrii echipelor au participat la un training de dezvoltare a abilităților de elaborare și implementare a unui plan de acțiuni comun, care a fost facilitat de formatoarea Svetlana Șișcanu. Demersul metodologic a fost centrat pe: înțelegerea contextului, determinarea problemelor existente în calea incluziunii refugiaților, stabilirea unei abordări coordonate și integrate în sprijinul acestora. Cursanții au fost familiarizați cu structura unui plan, cu formularea corectă a obiectivelor și cu modele de operaționalizare a acestora.

A urmat o analiză de nevoi la nivel local, care a implicat toate categoriile de refugiați: copii, tineri și adulți. În vizorul reprezentanților APL, Direcțiilor Educație și Direcțiilor Asistență Socială au fost:
– nevoile de bază;
– nevoile de integrare în instituții de educație timpurie, de învățământ general și profesional;
– nevoile de integrare în comunitățile-gazdă.
Reieșind din datele colectate, au fost stabilite obiectivele de atins, orientate spre: îmbunătățirea condițiilor de trai; asigurarea accesului la servicii de suport specializat; dotarea familiilor cu TIC pentru facilitarea accesului copiilor la instruirea la distanță; asigurarea copiilor incluși în sistemul de învățământ din R. Moldova cu rechizite și manuale; organizarea de programe de formare pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale și încadrarea în câmpul muncii a femeilor și bărbaților apte (apți) de muncă; oferirea de suport persoanelor în etate în procesul de incluziune socială; încurajarea participării refugiaților la viața comunității etc. Pentru fiecare obiectiv au fost fixate activități concrete, termenele de realizare, responsabilii, resursele necesare și indicatorii.

Activitatea de elaborare a planurilor comune de acțiuni este direcționată spre consolidarea colaborării dintre APL-uri, Direcțiile Educație și Direcțiile Asistență Socială din raioanele Criuleni, Cimișlia, Călărași, Strășeni, Hâncești, Comrat, Dondușeni și Soroca, în vederea sprijinirii integrării educaționale și sociale a refugiaților ucraineni.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Programul național ”INVESTIM ÎN PROFESORI”

Începând cu 18 noiembrie curent, circa 180 de cadre didactice din 7 instituții de învățământ general din Republica Moldova (LT „Mihail Kogălniceanu”, LT „Lucian Blaga”, LT „Vasile Alecsandri” și „Tudor Vladimirescu” din mun. Chișinău; LT „Gheorghe Palade” Puhoi, LT Țipala, Gimnaziul Văratic, Gimnaziul Gangura din r. Ialoveni) participă la programul național ”Investim în profesori”, derulat de C.E. PRO DIDACTICA în consorțiu cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Susținut financiar de Ministerul

Educației și Cercetării al Republicii Moldova, programul își propune să ofere baza teoretică și practică necesară formării și exersării competențelor specifice domeniului psihopedagogic.

Ghidați de peste 20 de formatori PRO DIDACTICA, pe parcursul celor 300 de ore de training, de activități de studiu individual și de mentorat, de sesiuni de follow-up, desfășurate cu prezență fizică (în cadrul instituțiilor de învățământ) și în format online, cursanții vor parcurge conținuturi utile pentru perfecționarea prestației la clasă, structurate în 6 module: ”Cadrul normativ al activității cadrului didactic”; ”Inteligența emoțională”; ”Relația cadrului didactic cu elevii”; ”Cadrul didactic și părinții elevilor: comunicare, implicare, parteneriate”; ”Relevanța învățării”; ”Educația incluzivă”.

PRO DIDACTICA 25. Educația interculturală – o prezență emblematică în proiectele și serviciile PRO DIDACTICA

Așa cum C.E. PRO DIDACTICA este un rod bogat al societății deschise, a fost firesc ca în domeniul diversității și interculturalității să se investească mult, sprijinindu-se inițiative complexe și de durată. Pe parcursul a 25 de ani, s-a muncit enorm în acest sens, la toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță, până la universitate și formare continuă. Aducem mulțumiri zecilor de autori, experți recunoscuți în țară și peste hotare, care au propus demersuri practice valoroase de dezvoltare a competenței interculturale, prin diferite discipline obligatorii, dar și prin opționale și activități extrașcolare. Soluțiile inovatoare oferite la problemele contextuale din zona noastră multiculturală rămân viabile atât la noi în țară, cât și peste hotare.

Partenerii noștri de dezvoltare, din diferite părți ale lumii, persoane fizice și asociații/fundații reprezentative; miile de actori educaționali implicați în proiecte, de la copii la factori de decizie, toți au contribuit la schimbarea calitativă a educației și a instituțiilor de toate tipurile. S-au promovat și se promovează în continuare, dorindu-se durabilitate pe termen lung, valori democratice precum toleranța, egalitatea de șanse, drepturi egale, școală incluzivă, educatori responsabili și dedicați, implicare civică, integrare europeană etc.

Dintre proiectele cele mai importante la temă, menționăm: „Educația deschisă în Moldova: aici și acum!”, derulat cu sprijinul financiar al Fundației ”Institutul pentru o Societate Deschisă”; ”Rolul educației în societățile multiculturale: lecții învățate” și ”Educație pentru integrare europeană”, implementate cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova; ”Probleme de predare a limbilor în școlile alolingve din R. Moldova”, sprijinit financiar de Biroul Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE (Haga); ”Educație pentru alteritate”, derulat cu susținerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii; ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit financiar de Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția); ”Inițiativa de sprijin a persoanelor refugiate, ca răspuns la criza umanitară din regiune”, implementat cu suportul UNFPA; ”Platforma Educație”, sprijinit financiar de Uniunea Europeană și implementat în parteneriat cu PNUD Moldova; ”Cultura bunei vecinătăți”, derulat cu suportul financiar al GPPAC; ”Lecții europene”, susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei etc.

Ca rezultat, profesorii, elevii, studenții și alți actori ai educației pot folosi o listă impresionantă de auxiliare didactice la temă, majoritatea disponibile în format online, pe adresa: https://prodidactica.md/biblioteca-pro-didactica-on-line/. Enunțăm doar câteva titluri: ”Competența interculturală”; ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale”; ”Integrare europeană pentru tine, tinere”; ”Implementarea inovațiilor în domeniul educației și al sportului pe ambele maluri ale Nistrului” etc.

Nu mai puțin importante sunt și disciplinele opționale, autorizate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării, elaborate cu implicarea unor echipe performante de profesori școlari și universitari. Toate curricula, însoțite de proiecte didactice și fișe de lucru pentru fiecare oră, le găsiți pe adresa: https://prodidactica.md/curricula-optionale/. Exemplificăm selectiv: ”Cultura bunei vecinătăți”, grădiniță și clasele I-IV, în limbile română și rusă; ”Educație pentru toleranță”, gimnaziu; ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale”, gimnaziu și liceu; ”Să ne cunoaștem mai bine. Educație interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova”, liceu, în limbile română, ucraineană, rusă, găgăuză și bulgară; ”Integrare europeană pentru tine”, liceu, în limbile română și rusă etc.

Toate aceste materiale sunt completate în mod generos de suporturi didactice – proiecte de lecții, scenarii, resurse audio și video – disponibile pe adresa: https://red.prodidactica.md/.

Sutele de activități interactive de dezvoltare profesională la fiecare temă au pregătit cadrele didactice și manageriale să valorifice eficient și calitativ tezaurul nostru de resurse, încadrate sub umbrela interculturalității, a respectului și acceptării celuilalt și a conviețuirii pașnice și civilizate. Formatorii PRO DIDACTICA, juniori și seniori, care ne reprezintă cu profesionalism, sunt implicați în cele mai diferite tipuri de activități de educație interculturală, fiind resurse prețioase pentru școlile noastre – aici și acum, dar și în viitor.

Eveniment de promovare a imperativelor științelor educației și ale interculturalității

La data de 10 noiembrie curent, în cadrul Atelierului Științe ale Educației și Interculturalitate de la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Activitatea a (re)unit în format mixt 25 de participanți, cadre didactice, doctoranzi și specialiști din diverse domenii ale cercetării din cadrul USM, precum şi de la alte instituții din ţară şi de peste hotare.
Lucrările conferinței s-au desfășurat într-o manieră interactivă, fiind axate pe prezentarea unor comunicări cu tematică educațională, în general și interculturală, în special, ca dimensiune importantă a „noilor educații” și a societății deschise, care sprijină valori precum pacea, toleranța, acceptarea, respectarea diversității etc.

Evenimentul s-a organizat în incinta Centrului de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală (EIC), care a fost inaugurat și dotat în mod generos în cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza a II-a”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu USM, cu sprijinul Fundației pentru copii PESTALOZZI din Elveția.

Membrele echipei de proiect, conceptori de curriculum și profesoare care predau la diferite discipline elemente de EIC, asistent univ. Olga DECUSARĂ, dr. conf. Dorina ROTARI și dr. conf. Ludmila DARII, au împărtășit bune practici de dezvoltare a competențelor interculturale, în dialog cu participanții, interesați de problematica în cauză. În final, moderatoarele atelierului, prof. univ. dr. hab. Viorica GORAȘ-POSTICĂ și lect. univ. dr. Nadejda BUTNARI au apreciat funcționalitatea intervențiilor și discuțiilor, evidențiind necesitatea continuării și aprofundării cu elevii și studenții a subiectelor abordate în cadrul conferinței.

Formare pentru un management educațional de succes

Programul ”Managementul educațional”, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare și coordonat de Lilia NAHABA, și-a convocat ieri, 15 noiembrie, cursanții pentru sesiunea de follow-up. Cele 25 cadre de conducere din învățământul general și-au prezentat tema de acasă: elaborarea, în baza necesităților instituțiilor în care activează, a unui obiectiv strategic, iar în baza lui – a unui obiectiv operațional și a acțiunilor pe care le implică realizarea acestuia. Lucrările au fost analizate de întreg grupul, colegii oferind un feedback constructiv.

Ediția 12 octombrie-15 noiembrie 2023 a programului complex de formare ”Managementul educațional”, desfășurată online, cu sesiuni sincron și asincron, a fost facilitată de Daniela VACARCIUC și Svetlana ȘIȘCANU.

Având drept obiectiv dezvoltarea competențelor manageriale indispensabile optimizării și modernizării activității instituțiilor din sistem, aceasta a abordat multiaspectual, teoretic și practic, domenii importante pentru orice cadru de conducere: ”Managementul calității”, ”Cultura organizațională”, ”Managementul schimbării”, ”Planificarea strategică”, ”Managementul implementării curriculumului școlar”, ”Managementul resurselor financiare”, ”Arta dirijării”.

PRO DIDACTICA 25. Management, leadership și dezvoltare organizațională

Experiența prolifică de 25 de ani confirmă rolul distinct al Centrului în promovarea calității educației și consolidarea continuă a capacităților actanților din sistem. Managementul, leadershipul și dezvoltarea organizațională sunt unele dintre cele mai apreciate domenii de expertiză PRO DIDACTICA. Acestea au fost dezvoltate și valorificate chiar de la începutul activității noastre, or, calitatea și eficiența managementului determină direct performanțele unei instituții de învățământ, iar directorii sunt cei care contribuie la stabilirea viziunii și lansarea schimbărilor pentru catalizarea inovației și sporirea relevanței studiilor. Managerii au un rol decisiv în ceea ce privește asigurarea calității în instituție și desfășurarea procesului educațional în condiții de eficiență maximă. Proiectele Autoevaluarea școlii, Pentru o mai bună responsabilizare și guvernare în școală, CONSEPT. Dezvoltare organizațională sunt doar câteva dintre inițiativele care au creat contexte pentru creștere organizațională și au asigurat mediul de învățare și de schimb de experiență necesar conducătorilor din sistem. Primele proiecte s-au axat pe dezvoltarea organizațională a instituțiilor din învățământul general, iar experiența acumulată a facilitat extinderea ariei de servicii și în alte subsectoare. Astfel, cu suportul partenerilor de dezvoltare, am lansat proiecte și programe pentru învățământul profesional tehnic care au adus o schimbare de viziune și de acțiune, cu impact la nivel de sistem, or, până la moment, de sprijinul Centrului au beneficiat direct, prin varia activități, peste 60% dintre școlile de la această treaptă.

Atât instituțiile din învățământul general, cât și cele din învățământul profesional tehnic au fost implicate într-un proces complex de transformare organizațională. Ghidate de către experți, ele au reușit în premieră să elaboreze planuri de dezvoltare strategică în baza unei autoevaluări obiective. Programele de formare destinate cadrelor manageriale, mentoratul profesionist oferit în actul de evaluare a necesităților de dezvoltare, planificare strategică, monitorizare etc., vizitele de studiu în țară și peste hotare au asigurat o schimbare pozitivă a instituțiilor, contribuind semnificativ la sporirea performanțelor și crearea unor comunități dinamice de învățare. Noțiunile de ”schimbare”, ”leadership”, ”management participativ”, ”echipă”, ”viziune”, ”cultură organizațională” au devenit indispensabile atât la nivel de comunicare organizațională, cât și în actul propriu-zis de conducere. Rezultatele proiectelor și produsele elaborate au fost valorificate și diseminate, așa încât de acestea să beneficieze toți cei interesați. Astfel, programul Management educațional, de 20 de credite, solicitat continuu de cadrele manageriale, a fost acreditat și face parte din oferta curentă de formare a Centrului. Pe site-ul www.prodidactica.md, la rubrica Biblioteca online, pot fi accesate materiale valoroase pentru cadrele de conducere, care oferă repere teoretice și sugestii metodologice referitoare la planificarea strategică și operațională, la managementul calității, la leadership educațional etc., dar și instrumente aplicative pentru varii contexte manageriale.

Creșterea autonomiei instituțiilor educaționale, descentralizarea și așteptările societății referitoare la rezultatele și performanțele școlii sunt doar câțiva factori care evidențiază necesitatea unor lideri și conducători vizionari. În acest sens, PRO DIDACTICA va continua să consolideze competențele profesionale ale managerilor și să ofere un suport adaptat nevoilor actualilor și potențialilor directori de instituții, așa încât aceștia să lanseze viziuni, să motiveze și să inspire, transformând progresiv școala, oamenii și societatea.

PRO DIDACTICA 25

Dragi colege și colegi,

în 2023, celebrăm 25 de ani de activitate prodigioasă, de inițiative organizaționale inedite și de parteneriate inspiraționale și durabile. Oamenii PRO DIDACTICII au reușit să creeze valori autentice, aducând în sistem noutăți educaționale și practici de succes,  care s-au pliat pe necesitățile profesorului și ale școlii, transformând temerile în oportunități. Miile de profesori și manageri formați, sutele de materiale și instrumente didactice elaborate au contribuit în mod direct  la îmbunătățirea prestației pedagogice și, implicit, la sporirea calității educației.

În acest sfert de secol, inovațiile promovate de PRO DIDACTICA, cu suportul partenerilor de dezvoltare, s-au instituționalizat și au catalizat procese importante de schimbare în sistem, atât la nivel de conținut, cât și metodologic, iar rețelele de instituții și profesioniști în domeniu, edificate în cadrul numeroaselor proiecte, au devenit platforme recunoscute de diseminare a experiențelor profesionale și organizaționale.

Și dacă ar fi să prezentăm PRO DIDATICA în cifre, tabloul  care se conturează este unul sugestiv, titlul de centru multifuncțional de excelență și inovație fiind cucerit prin angajament asumat și dedicație:

 • peste 140 de proiecte educaționale implementate;
 • peste 400 de parteneriate locale, naționale și internaționale orientate spre reformarea/îmbunătățirea învățământului general și profesional tehnic consolidate;
 • peste 400 de programe de formare complexe și tematice/de scurtă durată, inclusiv acreditate de ANACEC, desfășurate;
 • circa 45000 de profesori și manageri din învățământul general și profesional tehnic certificați;
 • circa 300 de formatori abilitați;
 • peste 350  de ședințe ale Clubului Paideia și ale Clubului Formatorilor, pe subiecte de maximă actualitate și necesitate profesională, organizate;
 • peste 180 de ghiduri și suporturi didactice adaptate nevoilor curente de formare elaborate;
 • 140 de numere ale revistei de teorie și practică educațională Didactica Pro… editate;
 • multiple inițiative extrapolate la contextele educaționale de la noi;
 • sute de comunități de învățare, dinamice și flexibile, create și orientate spre abordarea holistică a școlii.

În acest context, astăzi, 6 noiembrie, lansăm campania online PRO DIDACTICA 25, pe parcursul căreia vom trece în revistă principalele domenii de expertiză ale Centrului, care au  marcat sistemul educațional și care rămân a fi valoroase pentru viitor, având în vedere exigențele educaționale actuale.
La mulți ani, PRO DIDACTICA!

Dr. Rima BEZEDE, directoare executivă C. E. PRO DIDACTICA

Instruirea părinților în domeniul educației interculturale continuă

La data de 31 octombrie 2023 în IP LT Waldorf din Chișinău a fost organizat un atelier online cu părinții cu privire la promovarea educației interculturale și dezvoltarea competenței respective. Acest eveniment a avut loc datorită semnării unei Convenții-cadru de parteneriat între 4 părți din domeniul educațional: DGETS, CE PRO DIDACTICA, Universtiatea de Stat din Moldova și IP LT Waldorf. Atelierul cu părinții a fost moderat de dna Ana BRÎNZA, directoare adjunctă și profesoară de limba și literatura română, care activează în IP LT Waldorf, dar și masterndă USM, care a studiat cursul de Management intercultural. Această activitate a avut drept obiective promovarea și dezvoltarea educației interculturale și conștientizarea acestei dimensiuni de către părinți din întreaga comunitate educațională Waldorf.

În cadrul atelierului au participat 3 tătici și 18 mămici, iar ca formator invitat a fost dna Viorica GORAȘ-POSTICĂ, dr. habilitat, prof. univ. la USM. Dna Daniela PREAȘCA, expertă în monitorizarea și evaluarea proiectului „Promovarea și dezvoltarea EIC în formarea inițială a cadrelor didactice” (implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu 6 universități, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția), a prezentat un cuvânt de salut, dar și proiectul ca atare, evidențiind utilitatea EIC pentru familiile din societățile multiculturale actuale. Dna Olga MUNTEANU, managerul instituției, a apreciat implicarea părinților și importanța parteneriatului din cadrului proiectului.

După cuvintele de salut și partea informativă cu privire la competența interculturală, moderatoarea atelierului a inițiat un dialod interactiv cu părinții claselor 2-12, în care au avut posibilitatea să-și expună în mod liber părerile cu referire la importanța dimensiunii EIC atât în instituția în care învață copiii lor, dar și în întreaga societate. Părinții au adus exemple concrete, prin care au demonstrat că EIC este promovată în cadrul activităților extrașcolare, a proiectelor educaționale organizate la nivel local, național și internațional, precum: Olimpiada Greacă, Festivalul de Istorie și Cultură Medievală, desfășurarea Iarmaroacelor, proiectul social-intercultural Luxemburg-Chișinău etc. De asemenea, părinții au menționat faptul că în IPLT Waldorf domină un climat favorabil, sănătos, prietenos copilului, este o comunitate educațională care promovează cultura conviețuirii și a dialogului intercultural, care pune în valoare diversitatea de orice natură ar fi acesta: de limbă, de gen, de apartenență socială, religie ș.a. După vizionarea a 2 secvențe video, părinții au auns la concluzia, pe care o repetă deseori și copiii lor: suntem cu toții diferiți, ceea ce este minunat, pentru că suntem cu toții unici. Fără diversitate viața ar fi plictisitoare. Părinții au pus accent pe faptul că dimensiunea EIC este importantă pentru a fi promovată în societate și fiecare conștientizează că este benefic aportul personal în dezvoltarea interculturalității.

La finalul atelierului, părinții au completat un formular cu privire la evaluarea atelierului, menționând că s-au simțit foarte bine în timpul acestei activități și au învățat lucruri importante despre interculturalitate. Ei au înțeles că și acasă, în familie, urmează să promoveze mai insistent valorile interculturalității, precum toleranța, respectul, pacea, prietenia, ajutorul reciproc ș.a.

Consolidarea educației interculturale prin parteneriate eficiente cu părinții

Universitatea de Stat din Moldova continuă activitățile de promovare a educației interculturale prin diseminarea bunelor practici însușite în cadrul Proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu 6 universități partenere din țară, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din
Elveția.

Datorită semnării unei Convent̗ii-cadru de parteneriat între Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Universitatea de Stat din Moldova s̗i instituțiile de învățământ preuniversitar (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău), la 25 și 27 octombrie curent au fost organizate două ateliere online cu părinții privind conștientizarea importanței educației interculturale și crearea unui
mediu școlar mai incluziv, deschis diversității de orice natură: de limbă și cultură, de gândire, de
gen etc. 

Activitățile au fost coordonate de dna dr. conf. univ. Dorina ROTARI și moderate de profesoarele Galina DRUȚĂ și Mariana LUNCAȘU, masterande la Facultatea de Litere (programul „Limbă, literatură și civilizație românească”). La ateliere au participat 48 de părinți (6 tătici și 42 de mămici), iar în calitate de invitate au fost prezente cu un cuvânt de salut dna Daniela VACARCIUC, directoare a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău, dna Elena BANARI, șefă Catedra Limbă și comunicare la Colegiul „Alexei Mateevici” și dna Daniela PREAȘCA, expertă în monitorizarea și evaluarea proiectului.


Implicarea tuturor actanților educaționali în procesul de promovare și dezvoltare a educației interculturale are ca sop crearea unei culturi a conviețuirii pașnice și a dialogului intercultural în societatea contemporană, prin promovarea diversității și a incluziunii.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: incluziunea socio-educațională a copiilor și tinerilor

În luna octombrie curent, peste 25 de învățătoare, profesoare de la diferite discipline din 10 gimnazii și licee din comunitățile partenere ale proiectului au participat la programul de formare „Incluziunea socio-educațională a copiilor și tinerilor refugiați în instituțiile de învățământ secundar general”. Prin această rundă de instruire, proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” și-a propus să pregătească cadrele didactice pentru a deveni persoane-resurse în procesul de integrare a copiilor de vârstă școlară în sistemul nostru de învățământ, prin acordare de sprijin sub formă de meditații.

Într-o primă fază, pentru a identifica nevoile de formare pe această dimensiune, cursantele au fost invitate să răspundă la întrebările unui sondaj, care au vizat: politicile naționale și internaționale în domeniu; comportamentul copiilor în situații de criză, practicile eficiente de gestionare a stresului, esența primului ajutor psihologic; rolul cadrelor didactice și de conducere în crearea unui mediu incluziv la nivel de clasă, școală, comunitate; modalitățile de combatere a stereotipurilor și prejudecăților în rândul populației școlare, inclusiv din perspectivă de gen; mijloacele de depășire a barierelor și de soluționare a problemelor legate de incluziune; instrumentele de dezvoltare socio-emoțională a copiilor în procesul de inserție școlară și socială.

Anume informația furnizată de cursante a stat la baza alegerii conținuturilor instruirii, de către formatoarea Angela BOSSA. Astfel, pe parcursul a 5 zile, în cadrul cursului au fost abordate subiectele:

 • Politicile naționale și internaționale în domeniul educației incluzive și al refugiaților;
 • Impactul războiului asupra copiilor și adulților;
 • Barierele și provocările în incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor refugiați. Cum reacționează copiii în situații de criză?;
 • Primul ajutor psihologic;
 • Recunoașterea unicității fiecăruia. Stereotipuri și prejudecăți;
 • Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor în procesul de incluziune;
 • Integrare și incluziune prin diversitate și valori democratice;
 • Rolul cadrelor didactice în formarea unui mediu incluziv la nivel de clasă, școală, comunitate;
 • Multilingvismul. Clasa/școala prietenoasă limbilor și culturilor. Strategii educaționale la clasă: pictogramele, proiectul etc.

Profesoarele au abordat subiectele de pe agendă în cheia centrării demersului pe elev, ale cărei principii pun accentul pe: interesele și nevoile acestuia, învățarea autentică, implementarea abordării holistice a procesului instructiv-educativ și implicarea familiei, acceptarea și valorizarea diversității, asigurarea unor oportunități de învățare și dezvoltare egale.

Sesiunile de training s-au desfășurat online,  de o manieră interactivă, fiind axate pe studii de caz, pe proiectarea și prezentarea unor lecții/secvențe cu implicarea copiilor/tinerilor refugiați, pe analize și discuții constructive, cu recomandări importante pentru optimizarea integrării educaționale  și sociale a copiilor și tinerilor refugiați.

Proiectul”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: bilanțuri în cadrul ”Programului de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați”

Orice inițiativă țintește un impact pozitiv palpabil pentru beneficiarele/rii săi, direcți și indirecți. În cazul componentei ”Asistență psihologică” a proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, impactul este unul pluridimensional, încărcat de numeroase semnificații, dat fiind categoriile de beneficiari/e vizate. Este opinia celor 9 participante la ”Programul de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați”, pregătite pentru activitățile de consiliere psihologică organizate în cadrul proiectului.
Pentru cursante, programul de formare și, implicit, activitatea propriu-zisă a însemnat o schimbare  noi cunoștințe, abilități și comportamente profesionale, noi abordări și practici; regândirea unor realități și demersuri de dezvoltare personală, educațională și socială; analize și conștientizări zilnice; muncă sistematică asupra propriei prestații. Seminarele, dar mai ales interacțiunea cu refugiații ucraineni, nevârstnici și vârstnici, le-au favorizat o mai bună înțelegere a persoanelor aflate în situații de stres și chiar de traumă, le-au îmbogățit experiența, în sensul eficientizării acțiunilor de intervenție.
Pentru copiii și tinerii refugiați, activitățile de consiliere psihologică au însemnat ”o gură de apă proaspătă”, mai multă siguranță. Marcați de evenimentele din țara de origine, ca niște ”păsări fără cuib”, neîncrezători, speriați, ei au învățat pe parcurs să-și descifreze emoțiile, trăirile, stările și să le înțeleagă, iar pe unele să le stăpânească; au învățat natura propriilor frici, conflicte interioare și modalități de a le înfrunta sau depăși; au învățat de unde vine stresul și cum să-l diminueze. Exercițiile de intercunoaștere, de prezentare, de colaborare le-au permis să se cunoască mai bine pe ei înșiși și pe cei de alături  semeni și adulți, din Ucraina și din comunitatea-gazdă; i-au ajutat să învețe să comunice, să se conecteze cu ceilalți, să stabilească contacte de durată. Dar cel mai important, prin explorarea calităților și valorilor individuale, ei s-au simțit valorizați și valoroși, au înțeles care sunt resursele proprii și cele ale familiei, și-au dezvoltat încrederea de sine, imaginea de sine, spiritul de grup.
Lucrul psihologelor cu copiii și tinerii refugiați a fost amprentat de un dialog permanent cu părinții. În acest sens, efortul a fost îndreptat spre consolidarea relației părinți-copii; spre sensibilizarea familiei asupra nevoilor copiilor, în special a celei de a se simți in siguranță, de a se bucura de dragostea, afecțiunea celor apropiați; spre conștientizarea necesității de a acorda o atenție sporită stărilor prin care trec și a le oferi toată susținerea pentru înlăturarea comportamentelor dezadaptative și o mai grabnică recuperare psihoemoțională. Astfel, comunicarea copil-părinte a cunoscut o ameliorare. În opinia psihologelor, activitățile de asistență psihologică și-au atins scopul – cel de a îmbunătăți condiția psihoemoțională a copiilor și tinerilor refugiați ucraineni, pentru o mai rapidă inserție socială. Acest fapt le-a permis să-și exprime convingerea că programul poate fi implementat cu succes în orice instituție educațională de la noi.

”Programul de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați” a avut drept scop dezvoltarea competențelor profesionale necesare acordării de sprijin refugiaților ucraineni – copii, tineri și adulții în grija cărora sunt aceștia, din 9 comunități-pilot. Acesta a fost facilitat de Elena CREANGĂ și Ina MORARU, autoarele ghidului care a servit drept suport de curs.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Cercetările pedagogice acționale – pe agenda Clubului PAIDEIA

La ședința Clubului PAIDEIA din 27 octombrie, moderată de Viorica GORAȘ-POSTICĂ, cei 34 de participanți au discutat despre procesul de conferire/confirmare a gradelor didactice unu și doi, cu accent pe elaborarea și susținerea proiectelor educaționale bazate pe cercetări pedagogice acționale. De manieră participativă, au fost actualizate cerințele Regulamentului de atestare a cadrelor didactice; au fost trecute în revistă avantajele accederii la gradele unu și superior; au fost decodificați pașii cercetării-acțiune; au fost parcurse elementele structurale ale produsului său – proiectul educațional; au fost listate problemele cu care se confruntă cadrele didactice pe parcursul elaborării și implementării unui proiect educațional.

În final, s-a apreciat utilitatea dezbaterilor și a schimbului de experiență, dar și modelul structural al proiectului, inclusiv necesitatea desfășurării unei cercetări de tip acțional, care nu este deloc nouă în științele sociale, dar, totuși, necunoscută ca esență de mulți practicieni.

Spații Sigure pentru persoanele refugiate din Ucraina

De la lansare, ”Inițiativa de sprijinire a persoanelor refugiate”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, implementată de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, a inaugurat 7 Spații Sigure.

Acestea își au sediul în Școala Profesională din Nisporeni, Școala Profesională din Criuleni, Universitatea Tehnice a Moldovei (str. Studenților, nr. 7/1, căminul nr. 2 ; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9), Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2), Centrul umanitar din Cahul, (str. Păcii 6).

Spațiile Sigure oferă o gamă vastă de servicii pentru refugiații ucraineni – copii, tineri, femei, precum și pentru reprezentanții comunităților-gazdă, într-un context lipsit de orice formă de discriminare și violență, protector din punct de vedere fizic, emoțional și social. Acestea sunt asigurate cu laptopuri, televizoare Smart, echipamente sportive, jocuri de masă, produse de papetărie, bibliotecă cu circa 250 de titluri de carte etc., dotări care sunt actualizate sistematic. Beneficiarilor li se propun activități educaționale și de petrecere a timpului liber; de consiliere psihologică și de referire la servicii de specialitate; de învățare, inclusiv la distanță; acces facilitat la oferta centrelor de tineret și a centrelor prietenoase tinerilor.

Programele de activitate ale Spațiilor Sigure au fost elaborate în funcție de nevoile, interesele și vârsta beneficiarilor, acoperind o arie extinsă de preocupări. Pentru a facilita inserția refugiaților într-un nou mediu de trai și de muncă, studierea limbii române, a istoriei și a culturii locuitorilor R. Moldova a constituit o prioritate a ofertei. Dezvoltarea deprinderilor de viață este canalizată spre abilitarea copiilor, tinerilor și adulților de a lua decizii asumate, în diverse contexte, inclusiv legate de sănătatea sexuală și reproductivă, planificarea familială și metodele de contracepție, prevenirea infectării cu HIV și cu alte boli cu transmitere sexuală, cultivarea unui comportament de solicitare a îngrijirilor medicale și de protejare a propriei sănătăți etc. Pe pozițiile următoarele ale grilei se poziționează activitățile de alfabetizare digitală, de educare a modului sănătos de viață, de artă aplicativă, fotografică și teatrală, sportive etc.
Un loc aparte le revine demersurilor de consiliere psihologică, de grup și individuale (la solicitare). Recent, cu suportul proiectului, a fost angajat cel de-al șaptelea specialist care va oferi asistență psihologică gratuită, în cadrul Spațiului Sigur din Cahul. Activitățile sunt realizate de experți, în colaborare cu centrele de tineret, centrele de sănătate prietenoase tinerilor. Pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2023 de serviciile celor 7 Spații Sigure au beneficiat 3400 de persoane.

Clubul Formatorilor PRO DIDACTICA: reziliența – un element-cheie al succesului

Clubul formatorilor PRO DIDACTICA s-a reunit ieri, 26 octombrie, pentru o nouă ședință. Ghidați de facilitatoarea Lia Sclifos, membrii acestuia au discutat despre rolul rezilienței în cariera de formator, relevând valoroasele sale valențe, și au schițat portretul formatorului rezilient. Produsele zilei arată în felul următor:
Ce este reziliența pentru un formator? Este capacitatea de adaptare ”din mers”, prin învățare, reacție și cu puțin stres diverselor schimbări, situații, probleme, insuccese sau succese, acceptând toate emoțiile însoțitoare, indiferent de natura lor, dar fără a le permite să preia controlul sau să influențeze luarea deciziilor.
Cum este formatorul rezilient? Este o persoană reflexivă, cu un bun simț al umorului. Conștientă de nevoile și așteptările pe care le are și pe care le declară, este axată pe obiective și orientată spre acțiune; este pro schimbări, ajustări, reconfigurări, reconceptualizări, căci are potențialul necesar reinventării de sine, atunci când ceva nu funcționează. Pentru a surmonta situațiile mai puțin plăcute, nefavorabile, își folosește cu pricepere experiența. Răspunde echilibrat factorilor stresanți, îi utilizează ca element mobilizator. Valorifică plenar succesul, dar și eșecul, revenindu-și rapid după el și transformându-l în oportunitate. Valorifică și diferențele de personalitate, abordându-i constructiv pe toți.
Implicând gânduri, acțiuni și comportamente care pot fi învățate și dezvoltate, reziliența se dorește a fi învățată și dezvoltată. Ieri, C. E. PRO DIDACTICA a găzduit o sesiune-model de învățare și dezvoltare a rezilienței.

Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: noi dotări  pentru cele 9 ”DIGITALHUB”

Una dintre preocupările proiectului ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este să faciliteze accesul refugiaților ucraineni la învățarea online. În acest scop, în parteneriat cu autoritățile publice locale și direcțiile de asistență socială, în or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; or. Ceadîr Lunga, r. Comrat; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strășeni; or. Dondușeni, or. Soroca, au fost create 9 centre educaționale comunitare ”DigitalHub”. La lansare, centrele respective au fost înzestrate cu mobilier modern, echipament digital performant, seturi de materiale didactice și articole de papetărie. Pentru a asigura condiții optime de funcționare, dotările sunt actualizate și diversificate permanent, în funcție de categoriile și numărul de beneficiari, nevoile și vârsta acestora. Astfel, în urma unei analize de necesități, recent, cu susținerea proiectului, mobilierul celor 9 spații a fost completat cu noi piese (etajere, mese, scaune și fotolii bean bag), iar echipamentul TIC cu laptopuri, tablete, imprimante, căști și mouse-uri, televizor Smart cu suport de perete și sistem audio cu microfon. Au fost procurate și noi seturi de rechizite de birou, materiale didactice și de artizanat; au fost îmbogățite colecțiile de carte și inventarul sportiv.

Datorită ”DigitalHub”, școlari și studenți refugiați au posibilitatea să-și facă studiile la distanță, urmând programele de învățământ din Ucraina.

De asemenea, centrele ”DigitalHub” preconizează să desfășoare o serie de activități pentru peste 315 de copii și tineri, dar și peste 100 de adulți, persoane refugiate și membrii comunităților locale: traininguri pentru tineri de orientare în carieră, de motivare și de dezvoltare personală; sesiuni de instruire privind egalitatea de gen, drepturile copiilor, implicarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor etc.; activități de consiliere psihologică, de team-building și recreative pentru copii și tineri; ateliere de creație etc. Acestea își propun să devină niște platforme de întâlnire cu prilejul unor sărbători locale și naționale, mese rotunde pe subiecte de actualitate din diverse domenii, prezentări de carte și seri de lectură, evenimente culturale, șezători. Căci aceasta este menirea unui centru comunitar: să adune oamenii pentru a fi împreună.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: componenta ”Crearea de condiții demne de trai pe durata șederii în Republica Moldova”

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi” (PCF), Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, are drept scop principal diminuarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni aflați pe teritoriul republicii, prin crearea unor condiții de trai decente și ameliorarea stării lor de bine.

În acest context, printre direcțiile de acțiune s-a înscris și înmânarea unui sprijin financiar sub formă de certificate valorice. Astfel, fiecare dintre copiii, tinerii și adulții beneficiari, 2650 la  număr, din 9 raioane partenere, au intrat în posesia a patru categorii de vouchere, în valoare totală de 2250 de lei, pentru procurarea de:

 1. îmbrăcăminte și încălțăminte;
 2. produse alimentare;
 3. medicamente;
 4. produse de igienă.

În plus, pentru valorificarea voucherelor, posesorilor li s-a pus la dispoziție transport gratuit.

Acest ajutor a fost acordat atât refugiaților din Centrele de plasament, cât și celor găzduiți de localnici (raioanele Criuleni, Călărași, Hâncești, Cimișlia, Ceadîr Lunga, Comrat,  Strășeni,  Dondușeni, Soroca).

Acțiunea a fost desfășurată cu implicarea APL-urilor, a Direcțiilor de Asistență Socială și a Direcțiilor Educație.

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de educație timpurie

🧑‍🎓Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna noiembrie curent (activități sincron și asincron) programul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2023-2024 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

✔ Perioada: 13, 20, 21, 22 noiembrie 2023, în intervalul 10.00-13.00.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Costul programului: 600 lei.

👉Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul:

https://forms.gle/9MpPpoH1KoXQcK3PA

⏰Înregistrarea este deschisă până la data de 3 noiembrie sau până în momentul completării grupei.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numerele de telefon: 079397919; 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonatoare de program.

Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale. CONSEPT V

Recent, în perioada 10-12 octombrie curent, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA s-a desfășurat primul modul al sistemului de traininguri ”Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale”, în cadrul proiectului CONSEPT 5. 13 participanți, reprezentanți ai școlilor profesionale, colegiilor și ai centrelor de excelență, profesori în domeniul IT, transport, electronică ș.a., au avut ocazia să exerseze tehnicile de maximă frecvență din cele care vin în sistemul educațional din partea proiectului LSDGC (Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice), proiect implementat în Republica Moldova deja de 25 de ani.
Asimilarea și acceptarea cadrului ERRE, discuțiile asupra esenței gândirii critice și a utilității ei în dezvoltarea competențelor profesionale, precum și impactul asupra dezvoltării personale a elevilor au fost reperele acestui modul. Provocarea pentru discuții și utilizarea unor tehnici în baza textelor artistice, relevante pentru un anume subiect, și-a atins scopul. Partea cea mai valoroasă a unui training, transferul cunoștințelor asimilate și al deprinderilor formate asupra materiilor predate în grupele de elevi, se va realiza în perioada de după training.

La începutul modulului următor, se va face un schimb de impresii, materiale, întrebări și sugestii din practica de aplicare a gândirii critice la clasă.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA este organizație-partener a Asociației Obștești ”Educație pentru Dezvoltare” în implementarea ”Proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT (faza V)”, finanțat de Fundația ”Liechtenstein Development Service (LED)”.

Stima de sine a profesorilor în atenția Clubului PAIDEIA

Centrul Educațional PRO DIDACTICA relansează activitatea Clubului de Dezbateri Educaționale PAIDEIA. Și de această dată venim cu subiecte utile și relevante pentru cadrele didactice și manageriale de la toate treptele de învățământ. Prima activitate din ediția curentă, moderată de Elena Creangă, este dedicată stimei de sine ca dimensiune fundamentală a personalității cadrului didactic.
Invităm toți doritorii de creștere personală și profesională să participe la ședințele PAIDEIA, următoarea, cu genericul ”Cercetările pedagogice acționale în vederea perfectării proiectelor educaționale pentru atestarea profesională”, va avea loc în data de 27 octombrie și va fi facilitată de Viorica Goraș-Postică.

Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza a II-a” (TERMEN EXTINS: 12 octombrie)

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI
INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE, FAZA A II-A”

(TERMEN EXTINS: 16 octombrie)

 • Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia
 • Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
 • Parteneri de realizare și suport: 6 universități cu profil pedagogic: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chişinău, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia.
 • Limba: română, cu subtitre în limba engleză; scurte intervenții în limbile rusă, găgăuză, bulgară.
 • Locul activităților: se vor oferi poze și secvențe video cu imagini a universităților și a centrelor de resurse, secvențe video de la activitățile de la practică a studenților în instituțiile de învățământ, activitățile participanților din cadrul Programului de schimb intercultural (Trogen, Elveția).
 • Perioada de realizare a sarcinii: octombrie-noiembrie 2023.

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (Faza a II-a) abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 4 universități (ciclul licență) și 3 universități (ciclul masterat) – de management al claselor multiculturale, cu elevi care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-/interculturală. În prezent, există atât necesitatea, cât și dorința, deschiderea instituțiilor de învățământ superior de a iniția/dezvolta cursuri universitare la programele de master și licență în domeniul educației interculturale, în vederea abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării interculturale.

Scopul: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de producere de videouri.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de email: vscurtu@prodidactica.md și
cbujac@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produs video EIC”. Telefoane de contact: 069103926, 069233782.
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 octombrie 2023.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: eveniment de bilanț în cadrul programului ”Educație interculturală și conviețuire pașnică pentru copiii refugiați din Ucraina – HAI SĂ COLORĂM PACEA!”

Pe data de 20 septembrie, programul ”Educație interculturală și conviețuire pașnică pentru copiii refugiați din Ucraina HAI SĂ COLORĂM PACEA!” și-a convocat cursanții, 9 la număr, pentru ultima sa sesiune. Destinat cadrelor didactice implicate în proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, programul și-a propus să contribuie la consolidarea competențelor profesionale necesare promovării dialogului intercultural și eradicării oricărei forme de discriminare.

Instruirea a demarat în luna iunie, fiind realizată în format online. Săptămânal, a avut loc o sesiune de training, în baza ghidului metodologic ”Educație interculturală și conviețuire pașnică”, elaborat de Victoria Stratan, formatoarea programului. Fiecare modul învățat a fost aplicat imediat în activitatea cu beneficiarii: copii și tineri refugiați și din localitățile-gazdă. Întâlnirea de final s-a axat pe o analiză reflexivă a acțiunilor întreprinse de cadrele didactice și a provocărilor apărute pe parcursul procesului, a impactului activităților educaționale asupra beneficiarilor, a schimbărilor intervenite în comportamentul și atitudinile lor, a lecțiilor învățate. Pentru a contura un tablou cât mai veridic, s-a recurs la tehnica ”Ciclul reflexiv al lui Gibbs”, al cărei algoritm conține 6 întrebări de ghidare: Ce s-a întâmplat? La ce m-am gândit și ce am
simțit? Ce a fost bun/rău în această experiență? Ce am învățat din această experiență? Ce altceva aș fi putut să fac? Ce aș face altfel?. Răspunsul la ele a relevat următoarele.

Grație participării la program și ghidului metodologic, cadrele didactice au organizat activități educaționale variate, captivante și productive. Deși au avut în față grupuri eterogene de formabili (din punctul de vedere al vârstei, statutului, nevoilor, intereselor, stării emoționale etc.), pregătirea în domeniu, planificarea judicioasă a activităților, instrumentele însușite (în special cele de evaluare) și suporturile oferite în cadrul programului și-au spus cuvântul. Copiii și tinerii au fost implicați în realizarea de numeroase sarcini orientate spre formarea de deprinderi necesare într-o societate interculturală, spre conștientizarea importanței conviețuirii armonioase. Ei au învățat ce înseamnă ”să trăiești împreună cu alții”. Discuțiile, desenele și obiectele realizate, scenetele montate etc. au vizat drepturile omului, în general, și ale copiilor, în particular; principiile toleranței și ale respectului reciproc; diferențele culturale, tradițiile, obiceiurile, sărbătorile proprii etniilor conlocuitoare ale celor două țări  Moldova și Ucraina. În consecință, copiii și tinerii au devenit mai deschiși, mai toleranți, mai cooperanți. Ei au învățat să aprecieze culturile altora, să accepte diferențele de opinii, valori, credințe, demonstrând o atitudine pozitivă față de ceilalți, respect față de identitatea culturală proprie și a celorlalți, față de demnitatea umană, disponibilitate pentru dialog intercultural, spirit civic.

Participând la activitățile educaționale desfășurate de proiect, copiii și tinerii refugiați ucraineni și semenii lor din localitățile-gazdă au interacționat, comunicat, colaborat, dezvoltându-și abilități care să le faciliteze integrarea într-o societate interculturală.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.