O NOUĂ LUCRARE DIN SERIA „AICI Şi ACUM”

Coperta2Centrul Educaţional PRO DIDACTICA vă pune la dispoziţie un nou ghid metodologic: „O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi” (preţ promoţional – 35 de lei).

Una dintre competenţele stipulate în Cadrul european de referinţă pentru învăţare pe parcursul întregii vieţi  este competenţa de a învăţa să înveţi, ceea ce înseamnă a persevera în învăţare, a-şi organiza propria învăţare, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, atît individual, cît şi în grup.

Această competenţă include conştientizarea procesului şi a nevoilor proprii de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile, abilitatea de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu succes şi implică acumularea, procesarea, asimilarea noilor cunoştinţe, deprinderi, precum şi căutarea, utilizarea consilierii şi a orientării.
A învăţa să înveţi îi face pe cei care învaţă să pornească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încît să poată utiliza şi aplica atitudinile, cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi formare. Motivaţia şi încrederea sînt cruciale pentru această competenţă, care contribuie la managementul autodevenirii personale şi profesionale.

Procesul de formare a competenţei de a învăţa să înveţi presupune o trecere succesivă, continuă a schimbărilor cantitative în calitative, cu reinterpretarea inevitabilă a experienţei acumulate anterior. Schimbările cantitative de la fiecare etapă asigură tranziţia spre etapa următoare, care declanşează schimbările calitative.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *