O NOUĂ VIZITĂ DE STUDIU ORGANIZATĂ DE CE PRO DIDACTICA PENTRU ECHIPA ANACIP ŞI EXPERŢII EVALUATORI

CE PRO DIDACTICA a organizat în perioada 23-27 mai, pentru angajaţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţămîntul Profesional (ANACIP) şi evaluatorii externi ai instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, o vizită de studiu la Bucureşti, la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar. Această activitate s-a desfăşurat cu sprijinul Guvernului României şi al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, în cadrul componentei de asigurare a calităţii a proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Obiectivul vizitei a fost schimbul de experienţă şi transferul de bune practici în asigurarea calităţii în învăţămîntul preuniversitar, care se implementează în ARACIP peste un deceniu.
Programul vizitei a inclus în primele două zile subiecte teoretice ce ţin de cadrul normativ şi procedural de derulare a evaluării externe a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnice; politici europene în asigurare a calităţii; selectarea, formarea şi managementul evaluatorilor externi; procesul de evaluare externă: 1. activităţi preliminare vizitei de evaluare externă, 2. vizita de evaluare externă, 3.  activităţi ulterioare vizitei de evaluare externă. Următoarele 2 zile, evaluatorii externi din Republica Moldova au participat împreună cu experţii evaluatori externi ARACIP la evaluarea externă a două instituţii din Craiova – Liceul Tehnologic Auto (publică) şi Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” (privată). Fiecare participant/ă a avut un mentor şi a exersat pe unul din cele trei domenii de evaluare: A. Capacitate instituţională; B. Eficacitate educaţională; C. Managementul calităţii, completînd la sfîrşit o fisă de evaluare pe un indicator.
O altă vizită va avea loc în toamnă pentru evaluatorii externi din învăţămîntul superior.