PARTICIPARE LA CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ ”PREVENIREA CONFLICTELOR VIOLENTE ŞI EDUCAŢIA PENTRU PACE ÎN COMUNITĂŢILE MULTICULTURALE”

crim1În perioada 6-9 octombrie 2011, am beneficiat de un eveniment cultural-ştiinţific, organizat  la Sevastopol de Centrul de Resurse şi Cercetări ”Integrare şi Dezvoltare”, de Centrul metodic-informaţional de educaţie interculturală şi toleranţă, de Muzeul de Etnografie din Crimea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Tineretului şi Sportului din Republica Autonomă Crimea şi cu Institutul de tehnologii şi conţinuturi inovaţionale ale învăţămîntului din Ucraina, filiala Crimea. Experţi cheie în organizare şi în menţinerea parteneriatului cu CE PRO DIDACTICA, cărora le exprimăm recunoştinţă, au fost: dr. Margarita Aradjioni, dr. Irina Brunova-Kaliseţki, dr. Oleg Smirnov.

Conferinţa a fost dedicată amintirii luminoase a lui Max van der Stoel, celebru politician şi diplomat olandez (1924 – 2011), care a muncit mult pentru promovarea drepturilor minorităţilor naţionale şi ale culturii păcii în Europa de Sud-Est şi graţie premiului căruia s-a putut organiza o asemenea manifestaţie la cel mai înalt nivel. Împletirea ipotezelor şi a diverselor teorii ştiinţifice cu practicile pozitive din regiune, or, Crimea are de arătat lumii mai multe exemple de prevenire şi rezolvare a conflictelor, a constituit un bun prilej pentru dezbateri ştiinţifice şi pentru schimb prolific de experienţă.
Prezenţa reprezentanţilor OSCE şi suportul acestui important organism internaţional în regiune a fost stimulativă pentru cei peste 90 de participanţi la Conferinţă, atît în dezbateri, dar şi pentru iniţierea unor proiecte ulterioare în diferite regiuni ale lumii, pentru promovarea unui management de calitate al relaţiilor interculturale şi al comportamentului tolerant.
Crimea, pe parcursul a multe secole de istorie a fost şi este un conglomerat de culturi şi etnii şi poate servi ca model de convieţuire paşnică şi civilizată, în pofida la diverse încercări şi obstacole dramatice ale istoriei. Astăzi acolo locuiesc 20 de grupuri etnice, care au nevoie de recunoaştere oficială şi de punere în valoare a patrimoniului lor cultural şi care avansează  educaţia ca prioritate în învăţarea toleranţei şi a respectului pentru edificarea unui mediu tolerant şi a unei atitudini de înţelegere faţă de celălalt, ca să se eludeze pe toate căile posibile apariţia şi escaladarea conflictelor interetnice şi interculturale.
Relaţiile interculturale servesc ca punct cheie în procesul intensiv de globalizare la care suntem coparticipanţi, cu sau fără conştientizarea noastră, iar pacea devine cea mai imperioasă necesitate şi condiţie.
ONG-urile, alături de organizaţiile de stat, se manifestă ca forţă valoroasă în prevenirea conflictelor şi promovarea culturii păcii. În acest context, numele de GPPAC – ca organizaţie coordonatoare a reţelelor internaţionale ”Parteneriatul Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate”, a devenit sinonim cu promovarea coeziunii şi toleranţei.
Participanţi din zone de conflict, regiuni cu potenţial conflictogen avansat, în care s-a demonstrat că educaţia este o forţă crucială pentru prevenirea conflictelor şi promovarea păcii, au împărtăşit mai multe experienţe şi au oferit recomandări de conjugare a eforturilor politicienilor şi ale societăţii civile, începînd cu recunoaşterea drepturilor minorităţilor la toate nivelurile şi terminînd cu angajarea plenară a acestora în viaţa politică, economică şi social-culturală, prin iniţierea educaţiei bilingve şi multilingve / interculturale, pentru a valorifica la maximum potenţialul uriaş al diversităţii de civilizaţie.

Viorica Goraş-Postică

crim2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *