PARTICIPARE ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE: UN NOU PROIECT REGIONAL DE CERCETARE ÎN ŢĂRILE DIN EUROPA DE SUD-EST

Pe 6-7 februarie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat un interviu, prin metoda focus grup, cu directorii de şcoli din municipiul Chişinău şi din raioanele Anenii Noi, Străşeni şi Ialoveni.

Au fost puse în discuţie probleme care ţin de calitatea parteneriatului şcoală-familie, au fost prezentate practici pozitive de soluţionare a problemelor şcolii cu ajutorul părinţilor, au fost enunţate unele probleme grave de absenţă şi dezinteres manifestate de părinţi, reducerea implicării lor în viaţa şcolii doar la oferirea unui suport financiar şi material acesteia etc.
Această activitate s-a desfăşurat în cadrul iniţierii unui nou proiect – Participare şi calitate în educaţie – Proiect regional de cercetare în ţările Europei de Sud-Est, cu sprijinul financiar ESP (Education Support Program) şi coordonat de Centrul de Politici Educaţionale de la Universitatea din Liubliana, Slovenia. În cadrul primei întruniri a organizaţiilor participante din 10 ţări (15-16 ianuarie 2008, Belgrad, Serbia) s-au identificat cîteva probleme prioritare în domeniul educaţiei: decalajul dintre politicile educaţionale şi implementarea acestora, incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale, a celor din familiile social-vulnerabile, a minorităţilor; implicarea insuficientă a părinţilor în activitatea şcolii şi în luarea deciziilor şi, implicit, reducerea calităţi educaţiei, în general. Una dintre aceste disfuncţii, şi anume nivelul scăzut de participare a părinţilor, a fost aleasă pentru a fi investigată în profunzime, la nivel internaţional, pe parcursul a 3 ani. Grupul-ţintă al proiectului îl vor constitui directorii de şcoli (clasele I-IX), care se vor implica în sondaje naţionale, vor propune practici pozitive şi vor participa în campanii de advocacy pentru ameliorarea calităţii şi echităţii în educaţie.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică