PILOTAREA A TREI CURRICULA MODULARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC

204_copÎncepînd cu 1 septembrie,  pe parcursul anului de învăţămînt 2014-2015, se vor pilota trei curricula modulare pentru învăţămîntul vocaţinal-tehnic în domeniul TIC. Curricula modulare vizează formarea profesională la specialitatea Calculatoare, Informatică şi meseriaOperator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor.

Pilotarea va avea loc în cele şase insituţii implicate în  proiectul „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation/ADC:

  1. Colegiul Politehnic Bălţi
  2. Şcoala profesională nr.5, Bălţi
  3. Şcoala profesională nr.6, Chişinău
  4. Colegiul Financiar-Bancar, Chişinău
  5. Colegiul de Informatică din Chişinău
  6. Colegiul Industrial-Pedagogic Cahul

În acest context, în data de 26 august curent, a fost organizat un atelier de lucru în cadrul căruia s-a pus în discuţie conceptul procesului de pilotare. Cadrele didactice implicate în experiment au fost informate vizavi de fazele pilotării, criteriile de monitorizare a procesului, rigorile şi rezultatele

Dna Ludmila Gherasimenco, consultant al Direcţia Învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate de la Ministerului Educaţiei, a încurajat profesorii experimentatori să vină cu cît mai multe idei, sugestii de îmbunătăţire a curricula, pentru a obţine un rezultat final pe măsura eforturilor depuse.

Menţinăm faptul că meseria Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor este una nouă pentru învăţămîntul secundar profesional, fiind solicitată de piaţa muncii în domeniul TIC.

 

Coordonator de proiect: Octombrina Moraru

204_2