Context și obiectiv general: În ultimii ani, Armenia și Moldova se confruntă cu o provocare uriașă în domeniul educației profesorilor, condiționată de o mare discrepanță între nevoile elevilor din secolul al XXI-lea și predarea rigidă și tradițională din ambele țări, precum și de lipsa de cadre didactice, în special în zonele rurale și pentru materiile STEM. Pentru a alinia curriculumul și metodologia de predare la nevoile secolului al XXI-lea și pentru a aborda deficitul de cadre didactice, guvernele ambelor țări au întreprins reforme orientate către predarea și învățarea axate pe elev și digitală.

Prin urmare, proiectul își propune reformarea educației profesorilor în Armenia și Moldova, facilitând trecerea de la programele de studiu și metodele de predare tradiționale la cele direcționate către viitor, în scopul atingerii obiectivelor naționale de educație generală și al susținerii tranziției verzi și digitale. Activitățile proiectului se aliniază la obiectivele Pactului verde și transformării digitale și țintesc dezvoltarea de programe de studiu care vor satisface mai bine nevoile elevilor, vor contribui la formarea de competențe în sectoare relevante pentru asigurarea sustenabilității și vor facilita tranziția către digitalizarea procesului de predare-învățare, pentru o transformare digitală cât mai cuprinzătoare și incluzivă posibil, în conformitate cu obiectivele generale ale Planului de acțiune în domeniul educației digitale 2021-2027. Ca rezultat al implementării proiectului, problema deficitului de cadre didactice în ambele țări va fi abordată prin creșterea atractivității carierei de profesor, inclusiv prin introducerea unor programe moderne și prin transformarea rolului cadrului didactic în societate. Această problemă trebuie abordată în mod critic, pentru ca formarea profesională să aibă efecte pozitive asupra calității pregătirii cadrelor didactice și a învățării elevilor, precum și a educației publice într-o societate democratică.

Rezumatul proiectului: Proiectul T4GREEN își propune să reformeze procesul de pregătire inițială a cadrelor didactice din Armenia și Moldova, facilitând trecerea de la programele de studiu tradiționale la cele orientate către viitor, în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniul educației și de susținere a tranziției verzi și digitale. Această intervenție este justificată de situația dramatică din Armenia și Moldova, caracterizată de lipsa de cadre didactice, de interes pentru cariera de profesor, de atractivitatea programelor de studiu învechite.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea capacității administratorilor naționali și instituționali, a factorilor de decizie, a profesorilor și cercetătorilor în vederea îmbunătățirii politicii și a programelor de educație a cadrelor didactice, cu scopul de a realiza obiectivele naționale ale educației, ale tranziției ecologice și digitale;
 2. Dezvoltarea ”Conceptului național pentru formarea cadrelor didactice, 2027-2035 (CNFCD)”, în vederea trecerii de la programele de formare tradiționale la cele orientate către viitor, a asigurării tranziției verzi și digitale;
 3. Dezvoltarea de criterii de referință pentru diferite niveluri de formare inițială a cadrelor didactice  și revizuirea programelor de licență, de master, precum și a programelor de scurtă durată;
 4. Revizuirea programelor de formare inițială a cadrelor didactice la nivel de licență, master, precum și a programelor de scurtă durată.

Rezultatele așteptate al implementării proiectului:

 • 12 programe de formare inițială a cadrelor didactice: licență − 5, masterat − 5 și de scurtă durată − 2 (existente și nou dezvoltate) pentru STEM, limbi străine și educație incluzivă, precum și cursuri de pedagogie generală bazate pe standarde funcționale de la 5 universități din Armenia și Moldova revizuite în ceea ce privește tranziția verde și digitală.
 • ”Conceptul național pentru formarea cadrelor didactice, 2027-2035 (CNFCD)” în vederea modernizării procesului de formare inițială a profesorilor și promovării trecerii de la programele tradiționale la cele orientate către viitor, a tranziției verzi și digitale dezvoltat.
 • Capacitățile administratorilor naționali și instituționali, ale factorilor de decizie, ale profesorilor și cercetătorilor pentru a îmbunătăți politica și programele de formare a cadrelor didactice în vederea atingerii obiectivelor naționale ale educației, ale tranziției verzi și digitale dezvoltate.

Rezultatele proiectului vor avea un impact considerabil asupra formării inițiale a cadrelor didactice din Armenia și Moldova, un efect de tip domino, influențând calitatea predării și învățării în școli pentru generațiile viitoare.

Beneficiarii și partenerii proiectului:

 • Universități: Universitatea Pedagogică de Stat ”Khachatur Abovyan” (ASPU), Armenia; Universitatea de Stat din Erevan (YSU), Armenia; Universitatea de Stat ”M. Nalbandyan” din Shirak (SHSU), Armenia; Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creanga” din Chișinău (UPSC), Moldova; Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți (USARB), Moldova.
 • Universități-partenere: Universidade da Beira Interior (UBI), Portugalia; Universitatea Masaryk din Brno (MU), Cehia; Universidad de Valladolid (UVa), Spania.
 • Organizații ale societății civile: Centrul Național pentru Dezvoltare și Inovație în Educație (NCEDI), Armenia; Centrul Armenesc pentru Politica și Managementul Educației NGO (ACEP), Armenia; Asociația Obștească Centrul Educațional PRO DIDACTICA (CEPD), Moldova.
 • Ministere: Ministerul Educației, Științei, Culturii și Sportului al Republicii Armene (MESCS), Armenia; Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Moldova.

pagină web: https://t4green.aspu.am/

pagină de Facebook: https://www.facebook.com/t4green

pagină de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/t4green/?viewAsMember=true