Descriere: Prezentul proiect  este implementat / pilotat, în colaborare cu o echipă de profesori de la Universitatea din Cambridge, Facultatea de Educaţie, coordonator DAVID FROST  în 11 ţări din Europa de Sud- Est: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Turcia. În proiectul actual nu este vorba de o nouă sarcină pusă pe umerii profesorilor, ci de un ajutor real pentru ei, ca să-şi  îmbunătăţească prestaţia, pentru a-i ajuta să conştientizeze necesitatea de schimbare, inovare, creaţie. Este o deosebita ocazie de a indentifica problemele şi de a găsi, prin intermediul unei cercetări individuale,  a celor mai eficente  si potrivite căi de soluţionare a acestora. Totodată, acest proiect oferă şanse comunităţii pedagogice să facă un schimb dirijat de bune practici, profesorii  implicîndu-se în mod voluntar.

Scopul proiectului: A promova leadershipul educaţional în rîndurile profesorilor din ţară, în cadrul unui proiect-pilot
Iniţiator şi coordonator internaţional: Gordana Miljevici, Institutul pentru o Societate Deschisă din Budapesta
Bugetul proiectului 8000 $
Perioada de implementare: ianuarie 2010 – iulie 2011
Echipa de implementare:
Viorica Goraş-Postică – coordonatoare de proiect
Rima Bezede – expertă formatoare
Diana Cujbă – asistentă
Elena Cartaleanu – traducătoare
Activităţi:

 • Iniţierea acordurilor de colaborare cu trei şcoli din Moldova, echipele cărora vor fi selecate prin concurs (cîte 5 profesori din fiecare şcoală, inclusiv 1-2 manageri);
 • Traducerea din limba engleză a materialelor conceptuale şi a instrumentelor de lucru pentru profesorii încadraţi în proiect. Materialele sunt oferite de Universitatea din Cambridge;
 • Crearea oportunităţilor de dezvoltarea profesională a profesorilor prin încadrarea acestora în activităţi de cercetare practică,
 • Organizarea unor seminare cu elemente de training cu profesorii – 3 la Chişinău şi 2 în teritoriu;
 • Oferirea consultanţei metodice pentru profesorii din proiect;
 • Certificarea profesorilor încadraţi în proiect (iunie 2011);
 • Iniţirea unor reţele de colaborare naţională şi regională;
 • Participare la reuninini internaţionale ale cordonatorilor şi experţilor din proiect;
 • Elaborarea unor rapoarte naţionale pentru etapele-cheie din proiect.

Rezultate aşteptate:

 • 3 şcoli implicate în proiect, cu o cultură organizaţională îmbunătăţită şi actualizată din perspectiva exigenţelor profesionale prevăzute în proiect;
 • 15 profesori – lideri formaţi;
 • 15 cercetări individuale desfăşurate şi monitorizate;
 • 5 întruniri naţionale şi două internaţionale a  managerilor şi profesorilor din proiect;
 • Un ghid cu instrumente metodice diseminat şi implementat;

Informaţii curente  despe desfăşurarea proiectului, publicate în revista DIDACTICA PRO şi pe site-ul www.prodidactica.md, rubrica „Noutăţi”.