Sanatate

Perioada de implementare: iulie 2017-iunie 2019

Finanţatorii: UNFPA (Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Republica Moldova) şi Ambasada Olandei

Implementatorii proiectului: UNFPA în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal Y-PEER Moldova și Asociația Obştească Parteneriate pentru fiecare copil

Partenerii proiectului: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău; consiliile raionale Cahul, Făleşti, Rezina şi Orhei; Direcţiile Generale Educaţie din Cahul, Făleşti, Rezina şi Orhei; primăriile c. Băcioi, s. Ghidighici.

Scopul proiectului: a creşte nivelul de cunoştinţe al adolescenţilor (10-19 ani) despre sănătatea lor şi a-i abilita să solicite predarea în şcoli a educaţiei pentru sănătate adecvată vârstei şi sensibilă la mediul cultural, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului şi prevenirea violenţei bazate pe gen.

Beneficiari: tineri de 10-19 ani (şcolarizaţi şi neşcolarizaţi, inclusiv din grupurile vulnerabile) din 5 raioane ale Republicii Moldova: Chişinău, Cahul, Făleşti, Rezina şi Orhei.

OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE BAZĂ:

Obiectivul 1: Consolidarea calităţii educaţiei pentru sănătate în şcoli, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului şi prevenirea violenţei bazate pe gen.

Activitatea 1.1: Consolidarea capacităţilor naţionale în revizuirea programului de învăţământ în conformitate cu standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) privind educaţia pentru sănătate în şcoli, inclusiv sănătatea  reproductivă.
Activitatea 1.2: Evaluarea programelor de învăţământ obligatorii în şcoli (educaţia civică şi biologia) din perspectiva drepturilor omului, inclusiv educaţia pentru sănătate adecvată vârstei.
Activitatea 1.3: Evaluarea şi revizuirea curriculumului la disciplina opţională educaţie pentru sănătate.
Activitatea 1.4: Instruirea cadrelor didactice din raioanele vizate cu privire la curriculumul revizuit la disciplina educaţie pentru sănătate.
Activitatea 1.5: Pilotarea disciplinei opţionale educaţie pentru sănătate în raioanele vizate.

Obiectivul 2: Sporirea gradului de conştientizare a tinerilor şi a comunităţilor cu privire la respectarea unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor şi la o educaţie pentru sănătate cuprinzătoare, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului şi prevenirea violenţei bazate pe gen în raioanele vizate.

Activitatea 2.1: Instruirea formatorilor de la egal la egal privind sănătatea adolescenţilor, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului şi prevenirea violenţei bazate pe gen.
Activitatea 2.2: Instruirea cadrelor didactice/formatorilor privind sănătatea adolescenţilor, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului şi prevenirea violenţei bazate pe gen.
Activitatea 2.3: Extinderea în raioanele selectate a educaţiei de la egal la egal în domeniul sănătăţii adolescenţilor, inclusiv în domeniul sănătăţii reproductive, drepturilor omului şi prevenirii violenţei bazate pe gen.
Activitatea 2.4: Mobilizarea comunitară cu accent pe părinţi, cadre didactice, organizaţii religioase şi lideri religioşi, cu scopul de a spori susţinerea lor pentru educaţia pentru sănătate în rândul tinerilor.
Activitatea 2.5: Consultări la nivel de raion cu privire la curriculum pentru disciplina educaţie pentru sănătate.

REZULTATE:

  • Consolidarea calităţii educaţiei pentru sănătate în şcoli, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului şi prevenirea violenţei bazate pe gen.
  • Sporirea gradului de conştientizare a tinerilor şi a comunităţilor din raioanele vizate cu privire la respectarea unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor şi la necesitatea educaţiei pentru sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului şi prevenirea violenţei bazate pe gen.

IMPACT:

  • Reducerea numărului de sarcini şi avorturi la adolescente (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 3). Acest indicator este, de asemenea, parte a Cadrului de Parteneriat ONU – Guvernul Republicii Moldova pentru Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2018-2022.
  • Reducerea, în raioanele vizate, a incidenţei infecţiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 3).
  • Reducerea incidenţei abuzului sexual şi a violenţei bazate pe gen în rândul tinerilor din şcoli (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 5).