PROGRAM DE FORMARE A MENTORILOR PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN GRĂDINIŢ

162_copÎncepînd cu 18.06.2013, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA prestează servicii Ministerului Educaţiei din Republica Moldova pentru formarea mentorilor în domeniul educaţiei timpurii, în baza Contractului No. CQS-03/A.3.2.2a, în cadrul proiectlui „Parteneriat Global pentru Educaţie.”Circa 300 de specialişti din doemniu urmează să participe la cursurile de formare a mentorilor la Chişinău,  în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în una din perioadele: 8-12 iulie; 15-19 iulie; 22-26 iulie curent.

Participanţii vor reprezenta Centrele de mentorat create în republică pentru sprijinrea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din grădiniţe.

Scopul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” este de a îmbunătăţi accesul, calitatea şi incluziunea în educaţia timpurie din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, capabile să aplice un curriculum centrat pe copil şi pe noile standarde educaţionale. Programul de formare a mentorilor se va desfăşura în baza metodelor interactive, cu accent pe formare competenţelor profesionale de abordare echitabilă a copiilor, de creare a unui mediu prietenos de învăţare/dezvoltare, axat pe nevoile fiecărui copil.

Obiectivul general al trainingului constă în a contribui la consolidarea competenţelor de mentor la cadrele didactice din domeniul educaţiei timpurii, prin învățarea deprinderilor necesare unui mentor, prin dezvoltarea unei atitudini mentoriale şi conștientizarea nevoii de a observa.

Primul atelier al formatorilor implicaţi în training a avut loc pe 24 iunie curent şi a inclus în program elaborarea designului pentru cele 5 zile de training, formarea echipelor de formatori, distribuirea responsabilităţilor pentru viitoarele activităţi şi alte chestiuni de logistică.

Sperăm în oferirea unor servicii de calitate viitorilor mentori, care vor fi angajaţi într-o activitate de pionierat în contextul nostru.

162_1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *