PROGRAM DE FORMARE PENTRU FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă organizarea programului de instruireFormare de formatori în perioadele 20-22 iunie şi 12-13 iulie curent, în incinta Centrului, str. Armenească, 13.

Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la C.E. PRO DIDACTICA.

Programul se adresează persoanelor interesate de instruirea adulţilor în diverse domenii, în special cadrelor didactice şi manageriale, reprezentanţilor ONG-urilor care prestează sevicii de instruire etc.

Activitatea se va desfăşura în baza principiilor învăţării experienţiale cu aplicarea tehnicilor specifice de lucru cu adulţii. Programul de instruire include  60 de ore (5 zile de activitate). Orarul zilnic va presupune 4 sesiuni (de la 9.00 pînă la 16.30, cu o pauză de cafea şi pauză de prînz).

Printre subiectele care vor fi abordate se numără:

  • Principiile organizării instruirii destinate adulţilor
  • Competenţele formatorului
  • Analiza aşteptărilor formabililor
  • Analiza grupului-ţintă
  • Stiluri de instruire
  • Evaluarea programului de formare etc.

 

Modul de desfăşurare: prezentări interactive, dezbateri, simulări, aplicaţii, activităţi de lucru în grup etc.

 

Taxa de participare: 1200 lei.

Persoanele interesate se pot înscrie pînă la data de 8 iunie, la numerele de telefon 022541994; 022542556 sau printr-un mesaj pe adresa lnahaba@prodidactica.md

 

Coordonator de proiect: Lilia NAHABA, lnahaba@prodidactica.md
Informaţii suplimentare: 022542556; 022541994
Fax:  022544199