PROGRAM DE FORMARE PENTRU FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă, completarea grupului de cursanţi pentru programul de instruire Formare de formatori în educaţia adulţilor. Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la C.E. PRO DIDACTICA.

Programul se adresează persoanelor interesate de instruirea adulţilor în diverse domenii, în special cadrelor didactice şi manageriale, reprezentanţilor ONG-urilor care prestează sevicii de instruire etc.

Activitatea se va desfăşura în baza principiilor învăţării experienţiale cu aplicarea tehnicilor specifice de lucru cu adulţii. Programul de instruire include  75 de ore (3 zile de formare, 2 zile pentru activitatea de follow-up,).

Printre subiectele care vor fi abordate se numără:

  • Principiile organizării instruirii destinate adulţilor
  • Competenţele formatorului
  • Analiza aşteptărilor formabililor
  • Analiza grupului-ţintă
  • Stiluri de instruire
  • Evaluarea programului de formare etc.

Modul de desfăşurare: prezentări interactive, dezbateri, simulări, aplicaţii, activităţi de lucru în grup etc.

Taxa de participare: 1200 lei.

Persoanle interesate se pot înscrie pînă la data de 17 iunie, la numerele de telefon: 022541994; 022542556 sau printr-un mesaj la adresa: prodidactica@prodidactica.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *