PROGRAM DE FORMARE PENTRU FORMATORI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă organizarea programului de instruireFormare de formatori în perioadele 15-17 august curent,  în incinta Centrului, str. Armenească, 13.

Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la C.E. PRO DIDACTICA.

Programul se adresează persoanelor interesate de dezvoltare managerială în diverse domenii.

Activitatea se va desfăşura în baza principiilor învăţării experienţiale cu aplicarea tehnicilor specifice de lucru cu adulţii. Programul de instruire include  60 de ore (5 zile de activitate, perioada activităţii de follow-up va fi stabilită ulterior). Orarul zilnic va presupune 4 sesiuni (de la 9.00 pînă la 16.30, cu o pauză de cafea şi pauză de prînz).

Printre subiectele care vor fi abordate se numără:

  • Management. Definiţii, trăsături, funcţii
  • Funcţionare vs dezvoltare
  • Planificare strategică
  • Diferenţa dintre Planul de activitate şi Proiectul de dezvoltare strategică
  • Structura PDŞ
  • Identificarea, formularea, structurarea pe domenii şi prioritizarea problemelor
  • Etapele de pregătire pentru elaborarea PDŞ (algoritm)

Modul de desfăşurare: prezentări interactive, dezbateri, simulări, aplicaţii, activităţi de lucru în grup etc.

Evaluarea finală a cursanţilor va avea loc peste 2-3 săptămîni de la terminarea cursului, la o dată stabilită de comun acord cu participanţii şi cu reprezentanţii C.E. PRO DIDACTICA implicaţi în evaluare.

Taxa de participare: 1200 lei

Persoanele interesate se pot înscrie printr-un mesaj pe adresa lnahaba@prodidactica.md, indicînd: numele, prenumele, datele de contact, tel. fix, mobil, instituţia, astfel încît să vă putem contacta.

 

Coordonator de proiect: Lilia NAHABA, lnahaba@prodidactica.md
Informaţii suplimentare: 022 54 25 56; 022 54 19 94
Fax:  022 54 41 99