PROGRAMUL DE BURSE UN VIITOR PENTRU COPIII NOSTRI LA FINELE SALE

În zilele vacanţei de primăvară se desfăşoară Programul de Burse  pentru  cele trei grupe de profesori-diriginţi  din UTA Găgăuzia  şi  rn. Taraclia.  Aceştia încheie  lista celor 120 de bursieri  implicaţi în Proiectul Un viitor pentru copiii noştri.

Este impresionant şi demn de remarcat că toţi aceşti 39 de cursanţi dau dovadă de  un înalt nivel  de motivaţie  şi  de implicare în activităţile organizate de către echipa de formatori. Profesorii menţionează că programul de formare este în deplină  concordanţă cu nevoile lor profesionale  şi în mare parte oferă răspunsuri la  întrebarea Ce am putea face pentru copiii rămaşi singuri  acasă ? întru ameliorarea  situaţiei  psihosociale a acestora.
Cu părere de rău, problemele cu care se confruntă copiii din familiile dezintegrate nici nu dispar şi nici nu se reduc ca număr, profesorul rămînînd  şi în continuare  singurul punct de sprijin  pentru mulţi dintre copiii rămaşi singuri acasă.

Violeta Dumitraşcu
Coordonatoare de proiect