PROGRAMUL SERVICII LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

În perioada septembrie-noiembrie 2012, de serviciile Centrului Educaţional PRO DIDACTICA au beneficiat un număr semnificativ de cadre didactice din următoarele instituţii:

  • LT „Elimul Nou” Chişinău  –  Program complex de formare continuă a cadrelor didactice;
  • DGETS  Ungheni – Seminar Competenţa acţional-strategică;
  • Cadre didactice  din diverse organizaţii –  Formare de formatori în educaţia adulţilor;
  • Cadre didactice din diverse instituţii – Didactica limbii române;
  • DGETS Soroca –  Program complex de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul primar;

Programele complexe de formare continuă includ subiecte din diverse domenii: psihopedagogie generală, didactici particulare, tehnologii informaţionale etc.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA aduce mulţumiri formatorilor, care s-au implicat în prestarea serviciilor: Ludmila Afteni, Stela Baltag, Rodica Eşanu, Viorica Goraş-Postică, Angela Grama-Tomiţa, Aliona Laşcu, Nina Mîndru, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Livia State.

Suntem disponibili în continuare pentru prestarea serviciilor la solicitarea cadrelor didactice şi manageriale, atît în incinta centrului, cît şi în teritoriu.

Lilia NAHABA, Coordonator Program