PROIECTUL ”EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI” LA FINAL

Pe 20 februarie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat Conferinţa  de bilanţ a proiectului „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 5 mai 2014 – 28 februarie 2015, cu un buget total de 48 de mii dolari SUA şi a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.

Printre cei peste 40 de participanţi la Conferinţă, în principal, manageri şi cadre didactice din proiect, au fost şi personalităţi cu renume naţional şi internaţional: Fabien Schaefferreprezentant al Secţiunii Operaţionale a Delegaţiei UE în Republica Moldova, Andrei Kamenshcikov preşedintele reţelei regionale GPAAC, Oleg Smirnov, directorul Centrului de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina, Bjorn Eriksson, de la Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj  din Suedia, Lovissa Havdelin, ONG-ul Ordinul Linguriţa de Ceai din Stockholm, Olga Vasiliev, coordonator PNUD Moldova etc.

Scopul proiectului a constat în ameliorarea dialogului intercultural şi promovarea diversităţii culturale la nivel local şi regional, prin intermediul cooperării eficiente între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă de pe ambele maluri ale rîului Nistru, prin promovarea unei discipline opţionale „Cultura bunei vecinătăţi”. Desfăşurarea şi monitorizarea experimentului pedagogic propriu-zis va avea loc pe parcursul întregului an de învăţămînt 2014-2015, proces urmat de evaluarea şi editarea materialelor, în vederea diseminării acestora şi a includerii disciplinei în lista opţionalelor recomandate de Ministerul Educaţiei pentru grupa mare şi pregătitoare din grădiniţă, dar şi pentru toate clasele din învăţămîntul obligatoriu, inclusiv în zonele multietnice.

Printre rezultatele cele mai semnificative enunţăm: 15 grădiniţe şi 22 şcoli implicate în proiect, inclusiv 5 grădiniţe şi 7 şcoli medii din regiunea transnistreană;  19 localităţi cuprinse cu peste 2000 de copii şi peste 60 de educatoare şi învăţătoare încadrate în experiment; o disciplină opţională nouă elaborată şi asigurată didactic;  metode inovative de educaţie interculturală promovate prin intermediul unor conţinuturi, axate pe arta şi tradiţiile culturale ale diferitor grupuri etnice; cooperare îmbunătăţită dintre ONG-uri şi instituţiile educaţionale de stat etc.

”Proiectul ne-a abilitat profesional  pentru a-i învăţa mai eficient pe copii să trăiască în pace şi îmţelegere,  să-şi cunoască identitatea, să fie toleranţi şi buni vecini de la cea mai fragedă vîrstă, acasă,  la  şcoală, pe stradă şi în comunitate/societate, în general.”, au reiterat participantele.

Cooperarea dintre instituţiile educaţionale de pe ambele maluri ale Nistrului cu experţii din Suedia şi Ucraina a contribuit la edificarea unui dialog social constructiv şi o mai bună înţelegere între reprezentanţii diverselor etnii, întru sporirea încrederii şi promovarea toleranţei în regiune. S-au creat  nişte practici de succes, care vor fi extrapolate şi diseminate în întreg spaţiul educaţional din Republica Moldova, sensibilizînd  comunităţile pe pe ambele maluri, în vederea practicării culturii bunei vecinătăţi.

Sperăm în continuarea proiectului prin elaborarea setului didactic “Cultura bunei vecinătăţi” pentru întreg ciclul primar şi  elaborarea altor materiale ilustrative pentru educaţia timpurie, or, necesitatea şi interesul din partea grădiniţelor şi a şcolilor este foarte mare.

Viorica Goraş-Postică, coordonator de proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *