ŞASE ASOCIAŢII DE PĂRINŢI DIN ŢARĂ AU IMPLEMENTAT PROIECTE PENTRU CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR COMUNITARE

Marţi, 25 iunie curent, ora 10.00, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, pe strada Armenească 13, va avea loc Conferinţa de bilanţ a proiectului Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare”, realizat graţie susţinerii generoase a poporului american, prin intemediul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Scopul proiectului a constat în consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural.

Obiectivele proiectului au vizat sensibilizarea actorilor comunitari cu privire la necesitatea dezvoltării parteneriatelor locale; consolidarea capacităţii echipelor din 6 ONG-uri locale (asociaţii de părinţi) prin iniţierea şi menţinerea parteneriatelor; soluţionarea unor probleme comunitare în 6 localităţi, prin implicarea partenerilor identificaţi în cadrul unor proiecte de intervenţie educaţională.

Astfel, 6 ONG-uri rurale (asociaţii de părinţi), selectate prin concurs, au beneficiat de instruire în domeniul elaborării şi implementării de proiecte educaţionale de intervenţie, de schimb de experienţă şi de cîte un grant în valoare de 1 000 dolari SUA, necesar pentru realizarea unui proiect local, în vederea rezolvării unor probleme concrete cu care se confruntă asociaţia de părinţi sau şcoala în care aceasta activează. Acestea au fost: AOVeghetorul, Agronomovca, Ungheni; AOPP Unţeşti, Ungheni; AO Paladium, Voloviţa, Soroca; APP Ulmu, Ialoveni; AO Speranţa, Cuşmirca, Şoldăneşti; APP Generaţia Nouă, Zîrneşti, Cahul. S-a dat prioritate problemelor ce ţin de sprijinirea copiilor din familii social-vulnerabile, iar printre beneficiarii proiectului au fost copiii, părinţii, şcoala/comunitatea în ansamblu. Asociaţiile de părinţi implicate au deschis în şcoli cîte un Centru de zi pentru copii şi părinţi, dotîndu-l cu mobilier, echipament, literatură şi alte materiale didactice, necesare pentru ocupaţiile din timpul liber al beneficiarilor, inclusiv pentru asistenţă psihopedagogică şi socială a acestora. Impactul imediat al activităţilor din proiect este unul de reanimare şi  de participare calitativă a părinţilor în viaţa şcolii, ocolindu-se contribuţiile financiare tradiţionale

Festivitatea va culmina cu lansarea cărţii cu experienţe de succes din proiect „Iniţiative de consolidare a parteneriatelor comunitare”, editată într-un tiraj de 400 exempare, care va fi donată în bibliotecilor şcolare, în scopul promovării schimbărilor de calitate în iniţierea şi menţinerea parteneriatelor educaţionale din comunitate.

Coordonator proiect: dr. conf. univ.VIORICA GORAŞ-POSTICĂ

Flag2-300x189