SEMINARUL INTRODUCTIV ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

În perioadele 30 octombrie-1 noiembrie şi 5-7 noiembrie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA s-a desfăşurat un seminar introductiv cu genericul Elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii (PDŞ), destinat echipelor manageriale din 9 şcoli profesionale din republică.

Astfel, au beneficiat de informare, instruire şi consultanţă echipele administrative  din următoarele instituţii: Şcoala Profesională nr. 2 din or. Bălţi; Şcoala Profesională nr. 2 din or. Criuleni; Şcoala Profesională din or. Criuleni; Şcoala Profesională din or. Hînceşti; Şcoala Profesională din or. Ungheni; Şcoala Profesională din or. Soroca; Şcoala Profesională din or. Căuşeni; Şcoala Profesională nr. 4 din or. Bălţi; Şcoala Profesională din or. Ştefan Vodă; Şcoala Profesională nr. 3 din or. Bălţi.

Scopul activităţii  a fost consolidarea competenţelor profesionale ale echipelor manageriale în vederea elaborării PDŞ.

În cadrul sesiunilor propuse, au fost abordate subiecte ce ţin de conştientizarea necesităţii şi importanţei managementului strategic. Participanţii au determinat factorii fortificării capacităţilor organizaţionale, şi-au actualizat cunoştinţele ce ţin de componentele planului de dezvoltare a unităţii de învăţămînt, au formulat misiunea şi viziunea şcolii. O experienţă deosebită a fost exersarea celor două instrumente de analiză (SWOT şi PESTE), precum şi identificarea şi  prioritizarea problemelor care urmează a fi soluţionate în vederea realizării viziunii pe care o are fiecare instituţie. Subiectele teoretice au fost îmbinate cu activităţi în ateliere, unde fiecare echipă a lucrat la elaborarea componentelor planului, urmărind logica şi abordarea sistemică a acestora.

Pe tot parcursul activităţii, participanţii au manifestat un nivel înalt de interes pentru procesul de elaborare a PDŞ-ului, au demonstrat motivaţie intrinsecă, s-au implicat activ,  au avut parte de dezbateri constructive şi un schimb important de experienţă.

Pentru luna decembrie este preconizat următorul modul, ce va include sesiuni în care echipele din şcoli vor prezenta componentele  deja elaborate, dar şi sesiuni de instruire care vor viza scrierea altor componente ale PDŞ-ului.