SEMINARUL-TRAINING MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

11_consept3În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT, coordonat şi realizat cu sprijinul Fundaţiei ”Liechtenstein Development Service (LED)”, au demarat primele activităţi de instruire, destinate echipelor manageriale din cele 9 instituţii beneficiare. Astfel,  în perioadele 27-30 martie şi 3-6 aprilie curent la C.E. PRO DIDACTICA a fost organizat seminarul-training Management educaţional.

Obiectivele de bază ale acestui program de formare au fost următoarele: dezvoltarea şi actualizarea competenţelor manageriale ale echipelor şcolilor incluse în proiect; conştientizarea de către fiecare formabil a necesităţii şi importanţei managementului schimbării personale şi organizaţionale; consolidarea echipelor care vor participa, ulterior, la procesul de elaborare a strategiei instituţiei, reflectată în Planurile de Dezvoltare.
Programul a inclus tematici actuale şi necesare participanţilor, idenificate în cadrul vizitelor de evaluare a nevoilor şcolilor, ce au precedat activitatea curentă. Printre subiectele abordate, apreciate de către participanţi ca fiind foarte importante, s-au înscris:Managementul schimbării; Managementul educaţional; Funcţii şi roluri manageriale; Comunicarea organizaţională, Etapele de dezvoltare a echipei, Marketingul educaţional; Managementul participativ; Parteneriatul şi colaborarea etc.
Sesiunile, facilitate de formatorii-experţi în domeniu: Valentina CHICU, Lia SCLIFOS, Rima BEZEDE, Gheorghe GÎRNEŢ, Victor SÎNCHETRU, Sergiu LÎSENCO, Gheorghe ŞALARU, au fost concepute şi desfăşurate interactiv, utilizîndu-se variate tehnici şi metode de instruire a adulţilor, precum şi diverse forme de organizare, aşa încît fiecare persoană a avut oportunitatea de a participa plenar, activînd în mod individual, în perechi sau în echipe de  lucru.
Realizarea cu succes a obiectivelor programului a fost posibilă graţie responsabilităţii echipelor administrative şi motivaţiei intrinseci a tuturor participanţilor, care s-a manifestat prin implicare activă în discuţii şi dezbateri pe tot parcursul programului, schimb colegial de opinii şi bune practici, recunoaşterea şi acceptarea existenţei problemelor la capitolul Dezvoltare organizaţională, deschidere pentru schimbare etc.
Următoarele activităţi din cadrul proiectului se vor desfăşura în luna mai. Echipele de formatori vor merge în fiecare instituţie pentru a organiza un atelier de lucru în vederea elaborării viziunii strategice a şcolilor.

Rima BEZEDE, coordonator de proiect

11_consept1 11_consept2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *