„Cariera în pedagogie ar putea fi una dintre opțiuni, după activitatea de astăzi mă simt mult mai deschisă cu privire la această oportunitate…”

La 9 iulie, s-a desfășurat activitatea de follow-up, de finalizare pentru cele 9 activități educaționale și metodice, destinate elevilor claselor a VII-a, a VIII-a și a IX-a din 9 instituții educaționale (4 rurale și 5 urbane) din regiunea de nord a Moldovei. Această inițiativă a avut ca obiective: consolidarea cunoștințelor și abilităților pedagogice ale elevilor, evaluarea impactului sesiunilor inițiale de inițiere în domeniile: învățământul primar, educație timpurie și educație muzicală, precum și sprijinirea orientării profesionale, pentru a evita includerea lor în grupul NEET (Not in Education, Employment, or Training).

Activitățile educaționale și metodice au fost esențiale pentru fortificarea angajamentului actorilor din domeniul educației față de viitoarele generații de pedagogi. De asemenea, au contribuit la asigurarea continuității învățării/studierii în orice instituție educațională din țară, au monitorizat și au intervenit în pașii următori ai tinerilor și au sporit vizibilitatea și atractivitatea specialităților Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți.

În cadrul acestor activități, 187 de copii (113 fete și 74 băieți) au participat la cele 9 sesiuni de activități educaționale și metodice, iar 56 de copii au participat la activitatea de follow-up. Aceștia din urmă au avut ocazia să afle mai mult despre specialitățile și calificările Colegiului Pedagogic din Bălți, precum educatori, învățători și specialiști în educația muzicală.

Activitatea de follow-up, găzduită de Nortek, în incinta complexului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, din care face parte și Colegiul, a fost un moment important pentru elevi. Aceștia și-au exprimat impresiile asupra contextului și stilului ALTFEL de predare și oferire a informației, subliniind importanța colectării feedback-ului de la fiecare elev, a empatiei, a interacțiunii și a oportunităților de exprimare liberă. De asemenea, elevii au fost mulțumiți de logistica evenimentului, alimentația fiind un avantaj extraordinar, mai ales că la etapa gimnazială copiii nu se pot alimenta în școli.

Profesorii din școli, prezenți la activități, au apreciat efortul de orientare în carieră, mai ales în cea pedagogică, având în vedere deficitul de cadre didactice și necesitatea schimbării generațiilor de profesori, pentru a fi mai apropiați, ca mentalitate, de generațiile noi. Elevii au fost impresionați să vadă profesia de cadru didactic în acțiune, simulând rolul de învățător sau educator, înțelegând astfel mai bine responsabilitățile și dificultățile acestei profesii. Mulți dintre ei și-au amintit cu drag de educatorii și învățătorii din copilărie, care au avut un impact pozitiv asupra vieților lor prin susținere, înțelegere și ghidare. De asemenea, au fost menționate și amintiri despre profesori mai indiferenți, non-empatici și chiar cu atitudini discriminatorii, subliniind astfel importanța atragerii către această profesie a copiilor dotați, cu vocație pedagogică,  ambițioși, harnici și valoroși.

Cu scop de consiliere în carieră, dar și de provocare,  au fost pentru elevi și atelierele, în cadrul cărora au exersat abilități personale necesare în rezolvarea studiilor de caz și a unor situații didactice, în identificarea valorilor promovate de un cadru didactic și competențele necesare pentru a fi un educator bun, orientat spre copil, cu idei inovative și deschidere pentru perfecționare continuă. Chestionarul de evaluare a percepției vizavi de statutul cadrului didactic în țara noastră și testul psihologic de evaluare a potențialului pedagogic au demonstrat, în general, o dinamică pozitivă a rezultatelor, în comparație cu etapa inițială, astfel încât, aproximativ, un sfert dintre copii nu au exclus intersecția cu profesia de cadru didactic în viitoarea/viitoarele lor carieră/-e profesională/-e.

 În cadrul sesiunii de follow-up, elevii au adresat întrebări formatorilor despre motivația de a deveni pedagog, despre salarii și facilități, despre domeniul educației muzicale și timpurii, învățământul primar, despre calitățile unui cadru didactic, dar și cu privire la frustrările și dificultățile cu care se confruntă acesta. Directorul adjunct al Colegiului din Bălți, dl. V. GARBUZ, a prezentat avantajele ofertelor educaționale în cauză și ne-a organizat o excursie pe teritoriul campusului și în bibliotecă, promovând  și vizual studiile la instituția dată.

Astfel, la final, din 158 de copii care au completat chestionarul de monitorizare la toate activitățile educaționale, 41,1% și 50% au răspuns că activitatea a fost „foarte relevantă” și „relevantă”. Iar din 41 de copii, care au răspuns la chestionarul de la follow-up, 46,3% și 43,9% au considerat evenimentul „foarte relevant” și „relevant”. Aceasta ne permite să concluzionăm că activitatea respectivă a demonstrat importanța inițiativelor educaționale pentru formarea viitoarelor generații de pedagogi și a oferit elevilor o viziune mai clară, mai atractivă referitoare la oportunitățile de carieră în educație.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, coordonatorul activităților educaționale, împreună cu facilitatoarele activităților, au avut o ocazie inedită de a cunoaște mai bine elevii din învățământul general, de a-i auzi și de a-i ghida în vederea stabilirii viitorului traseu profesional.

Evenimentele sunt organizate în cadrul subroiectului ”Eduspace: Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”, în baza Acordului semnat între Banca Mondială și Ministerul Educației și Cercetării, destinat Colegiului Pedagogic ”Ion Creangă” din Bălți.

Formare de formatori în cadrul Platformei Educație II

Astăzi, 10 iulie 2024, a avut loc cel de-al doilea training al programului Formare de formatori:
„PEDAGOGIA DIGITALĂ – O NOUĂ FILOSOFIE A EDUCAȚIEI MODERNE”, găzduit de Tekwill. Activitatea este o componentă a instruirilor Platformei EDUCAȚIE organizate pentru cadre didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului, în vederea pregătirii acestora pentru digitalizarea procesului instructiv-educativ din instituțiile de învățământ de toate tipurile.

Cursanții, 22 la număr, au continuat să ia cunoștință de experiența în domeniul implementării educației digitale, accentul fiind pus pe familiarizarea acestora cu elaborarea și utilizarea resurselor educaționale digitale: site-uri (Google Sites), fișe de lucru și infografice (Canva), conținut interactiv (Genially). Scenariul trainingului a prevăzut și o secvență axată pe modalitățile de valorificare a potențialului inteligenței artificiale în educație; a unor instrumente digitale specializate în generarea de texte, în traduceri din diferite limbi (Chat GPT); pe crearea de sarcini de învățare cu ajutorul unor dispozitive mobile (M-learning).

Instruirea, desfășurată într-un format interactiv, a fost secondată de discuții constructive pe marginea procesului de transformare digitală a școlii moderne, pe un schimb valoros de experiență între participanți.

Activitatea a fost facilitată de Liubov Mitioglo, manager regional și expert Tekwill UTAG, și Tatiana Culeva, specialist principal, Direcția de Învățământ UTAG, coordonator de programe regionale de mentorat pentru îmbunătățirea competențelor IT ale personalului didactic. Aceasta a avut loc în cadrul proiectului Platforma EDUCAȚIE, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol.

Promovarea specialităților pedagogice la nordul țării continuă

În perioada de vacanță, elevii de la trei instituții educaționale – Liceul Teoretic „M. Lomonosov”, Gimnaziul nr. 9 din Bălți și Gimnaziul „E. Coșeriu” din satul Catranâc, raionul Fălești – au avut oportunitatea de a participa la o serie de activități educaționale și metodice organizate pentru promovarea studiilor la Colegiul Pedagogic din Bălți. Aceste activități au avut drept scop promovarea educației timpurii, Învățământului primar și educației muzicale, ca potențiale trasee profesionale pentru elevii claselor a 7-a, a 8-a și a 9-a.

Activitatea educațională desfășurată la Liceul Teoretic ”M. Lomonosov” a atras un număr considerabil de elevi, care și-au demonstrat interesul față de cariera pedagogică. Pe parcursul sesiunii, elevii au fost informați despre oportunitățile și beneficiile unei cariere în educație timpurie. Activitățile interactive și discuțiile deschise au creat un mediu propice pentru explorarea acestui domeniu, cât și pentru identificarea oportunităților de viitor. Elevii au participat la activitate cu plăcere, manifestând curiozitate față de activitatea educatorului.

La Gimnaziul nr. 9 din Bălți, elevii au avut parte de o prezentare detaliată a profilului cadrului didactic de educație muzicală. Facilitatoarea activității a subliniat importanța formării profesionale în domeniul educației muzicale și a răspuns la întrebările elevilor cu privire la această specialitate cu profil artistic și pedagogic. Prin activități didactico-muzicale interactive și simulări (concursul muzical improvizat), elevii au fost motivați să exploreze aceste oportunități și să ia în considerare o asemenea provocare pentru o posibilă carieră în domeniul educației.

Activitatea desfășurată la Gimnaziul „E. Coșeriu” din satul Catranâc a fost reușită și interesantă, pentru marea majoritate a elevilor, în ciuda caniculei și a priorității unui alt tip de odihnă în perioada de vacanță. Elevii au valorificat în mod interactiv perspectivele și oportunitățile în cariera pedagogică, în general și în învățământul primar, în special. Prin intermediul unor ateliere practice și discuții despre educație, organizate altfel, în stil finlandez sau japonez, elevii au avut ocazia să descopere importanța și frumusețea unei cariere pedagogice, care poate cuceri și influența nu doar inima copiilor, dar poate constitui și o deschidere captivantă de a explora sisteme educaționale din toată lumea.

Echipa organizatoare a reușit să creeze un mediu de învățare atractiv și motivant, care să răspundă nevoilor și intereselor elevilor. Aceste activități nu doar că au promovat imaginea Colegiului Pedagogic din Bălți, dar și au contribuit la dezvoltarea profesională a viitorilor educatori, asigurând astfel un viitor promițător pentru învățământul din Republica Moldova.

Deși este perioada de vacanță, elevii au demonstrat o prezență frumoasă la activități, implicându-se în toate sesiunile. Interesul și entuziasmul unor elevi față de cariera pedagogică sunt dovada clară a oportunității acestor activități educaționale și metodice. Prin intermediul acestor evenimente de parteneriat educațional extins, Colegiul Pedagogic din Bălți a reușit să-și promoveze imaginea și să inspire elevii, or profesia de cadru didactic contează, mai mult ca niciodată, aici și acum în Republica Moldova.

Evenimentele în cauză sunt organizate în cadrul subroiectului ”Eduspace: Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”, in baza Acordului semnat între Banca Mondială și Ministerul Educației și Cercetării, destinat Colegiului Pedagogic ”Ion Creangă” din Bălți.

.