TINERII POT ÎNVĂŢA O MESERIE NOUĂ CARE LE VA ASIGURA ŞANSE REALE DE ANGAJARE

Începînd cu anul curent, tinerii din Moldova vor putea învăţa o meserie nouă în cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional – Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. După absolvirea acesteia, tinerii vor beneficia de şanse reale de angajare în cîmpul muncii. Studiile vor dura 1 an.

În perioada 1 iulie – 25 august, doritorii pot depune dosarele pentru concursul de admitere în cadrul a două instituţii, în care va fi pilotată noua meserie: Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău şi Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi. Locurile disponibile pentru această meserie sunt finanţate din bugetul de stat.
„Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii ce vor urma această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă. Printre responsabilităţile muncitorului pentru domeniul TIC  se vor enumera: instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor, precum şi repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor” a menţionat Anatolie Ţâţu, Şef de catedră, Şcoala Profesională nr. 6.
Tinerii vor studia după un curriculum nou, elaborat de către o echipă de experţi şi aprobat de către Ministerul Educaţiei.  Un aspect important îl reprezintă şi dotarea celor 2 instituţii pilot cu echipament modern şi performant,  dar şi participarea profesorilor la perfecţionări în cadrul companiilor private.
Iniţiativa de introducere a acestei meserii este lansată în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC”, implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC şi cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.
„Ne propunem să sprijinim îmbunătăţirea calitativă a conţinutului şi procesului de învăţămînt în domeniul TIC. Acest lucru va oferi beneficiarilor noi oportunităţi de angajare şi dezvoltare profesională”,  a menţionat Rima Bezede, Preşedintele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA.

 Depunerea dosarelor pentru concursul de admitere (1 iulie – 25 august 2014):

Şcoala Profesională nr. 6
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia 75/7
Tel: 022514147

Şcoala Profesională nr. 5
mun. Bălţi,  str. I. Franco, 15
Tel: 023171399