TRAINING METODOLOGIC PENTRU FORMATORII LOCALI ÎN CADRUL PROIECTULUI „EDUCAŢIE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA”

SONY DSCÎn perioada 5-27 martie curent, în incinta Institutului Muncii, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA implementează programul de formare a formatorilor locali în cadrul subcomponentei “Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu” a proiectului„Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”. Participanţi ai acestei activităţi de formare sînt circa 800 de formatori locali, cîte 2 profesori de la fiecare liceu din republică şi şefii centrelor metodice din toate raioanele.

Programul de formare a formatorilor locali este moderat de 24 formatori naţionali, care au o vastă experienţă atît în domeniul abordat de acest training metodologic, cît şi în cel al formării adulţilor.  Obiectibul principal al acestei activităţi este de a dezvolta şi actualiza competenţele metodologice ale cadrelor didactice. Printre subiectele abordate pe parcursul celor 3 zile de formare, se numără: Managementul lecţiei din perspectiva asigurării caltăţii; Dezvoltarea gîndirii critice, a comunicării, colaborării şi creativităţii la elevi;Abordarea interdisciplinară a materiei de studiu; Strategii educaţionale axate pe formarea competenţelor; Organizarea învăţării din perspectiva educaţiei centrate pe elev; Evaluarea competenţelor şi participarea elevilor în procesul de învăţare independentă şi autoevaluare; Criterii de elaborare a curricula pentru disciplinele opţionale la liceu etc.

În urma acestui program de instruire 800 de formatori locali vor desfăşura programe de formare pentru cadrele didactice de liceu, în instituţiile pe care le reprezintă. Astfel, în perioada 15 martie – 10 mai vor benefia de acest training metodologic, care include 24 de ore, circa 9500 cadre didactice de liceu.

10-03-4 10-03-3 10-03-2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *