TRAINING MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII. REFLECŢII ŞI CONSTATĂRI

176_ copÎn perioada 6-8 noiembrie la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc o activitate de formare pentru reprezentanţii echipelor manageriale din şcolile profesionale beneficiare ale proiectului CONSEPT. Subiectul de bază a fost Proiectarea monitorizării şi evaluării implementării Proiectelor de Dezvoltare Strategică elaborate. La training au participat şcoli care recent au elaborat PDŞ-urile şi şcoli care au deja o experienţă în implementarea PDŞ-urilor.

Din aceste considerente, cei care au deja experienţă au reflectat asupra ei, iar novicii au formulat întrebări pentru colegii lor. Şcolile cu experienţă au vorbit despre următoarele lecţii învăţate care contribuie la calitatea implementării PDŞ:

 • Totul trebuie proiectat foarte muinuţios.
 • Obiectivele stabilite trebuie să fie realizabile.
 • Analiza SWOT să fie mai aprofundată, mai completă.
 • În baza PDŞ este mai uşor de elaborat un plan anual de lucru.
 • E necesar de a identifica mai multe probleme pentru a şti cu rezolvarea căreia e bine să începem dezvoltarea şcolii.
 • Un plan operaţional bine elaborat este un instrument bun de monitorizare a implementării PDŞ.

Şcolile implicare în proiect în acest an au formulat următoarele întrebări pentru colegii lor care au experienţă în implementarea unui PDŞ. Iată care au fost aceste întrebări.

 • Cu ce dificultăţi v-aţi confruntat pe parcurs?
 • Cîte procente din PDŞ e posibil de realizat?
 • Ce factori externi au influenţat realizarea obiectivelor?
 • Ce schimbări majore s-au produs în rezultatul implementării PDŞ?
 • Cum să convingem colectivul să se implice activ?
 • La care dintre componentele PDŞ-ului aţi lucra acum mai mult?

Aceste întrebări pun în evidenţă dificultăţile cu care se confruntă ei şi temerile de moment.

Discuţiile au fost foarte constructive şi în rezultatul activităţilor propuse de formatori ambele grupuri au mai identificat cîteva lecţii importante pentru elaborarea şi implementarea cu succes a PDŞ cum ar fi:

 • Un lider pregătit şi ascultat de către echipă, colectiv.
 • Reguli clare de comunicare pe parcurs.
 • Implicarea tuturor în proiectare. Dacă se implică în proiectare se descurcă bine la implementare.
 • Să se utilizeze instrumente diferite de monitorizare, un rol aparte în acest proces avînd întrebările.
 • Cînd e nevoie de o rezolvare creativă a unei probleme se notează toate soluţiile.
 • Toate soluţiile, ideile se discută şi se alege una sau cîteva mai potrivite în situaţia dată.
 • Cu cît mai clar sunt formulate schimbările scontate cu atît e mai uşor de identificat indicatorii.
 • Este foarte important să existe o corelaţie în triada obiective-schimbări-indicatori. În baza lor planificăm şi realizăm evaluarea implementării PDŞ.
 • Este important să alegem forma, metoda de prezentare a rezultatelor monitorizării şi evaluării precum şi locul unde va fi prezentat materialul pentru a asigura o abordare participativă în implementarea PDŞ este nevoie de a-i implica pe toţi, a le delega tuturor anumite sarcini.
 • Datele fixe în planul de monitorizare şi evaluare ţin de evaluare iar cele care indică periodicitatea ţin mai mult de monitorizare.

Toate aceste idei reflectă esenţa discuţiilor în cadrul formării şi vor servi drept punct de plecare în elaborarea unui plan de monitorizare şi evaluare a implementării PDS.

Lia Sclifos,

formator C.E PRO DIDACTICA

173_1 173_2 173_3