TRAINING PENTRU PROFESORII DE LIMBA ENGLEZĂ DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL VOCAŢIONAL ÎN DOMENIUL TIC

În contextul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC / ATIC, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation / ADC, în luna ianuarie a anului curent a demarat procesul de elaborare şi implementare a unui program de formare în domeniul metodicii predării limbii engleze aplicate, destinat profesori de limba engleză din învăţămîntul vocaţional-tehnic în domeniul TIC.

Scopul acestei activităţi este de a contribui la îmbunătăţirea abilităţilor practice de comunicare în limba engleză a cadrelor didactice şi elevilor din instituţiile beneficiare or, cunoaşterea limbii engleze este una din cerinţele pieţii muncii faţă de muncitorii şi specialiştii din domeniul TIC şi o condiţie pentru integrarea profesională de succes a acestor.

Programul de instruire va fi  pregătit şi facilitat de către 5 formatori-experţi, cu o experienţă avansată în domeniul predării limbii engleze aplicate. Printre sarcinile-cheie ale experţilor se numără: elaborarea unui suport de curs care va include vocabularul minim de specialitate şi aspecte importante ce ţin de instruirea adulţilor; proiectarea şi facilitarea interactivă a unui modul de 40 de ore pentru profesorii de limbă engleză din instituţiile beneficiare; evaluarea competenţele formate etc. La finele programului participanţii vor fi evaluaţi şi certificaţi.

Suportul didactic şi programul trainingului este elaborat conform necesităţilor de formare a cadrelor didactice care predau discipline cu profil TIC, identificate în cadrul unei analize de necesităţi, realizate  în perioada 28 ianuarie -3 februarie în instituţiile pilot, cu participarea a 65 cadre didactice..

După realizarea acestui training, profesorii de limba engleză din instituţiile beneficiare vor oferi un curs de limbă engleză aplicată, cadrelor didactice care predau disciplinele TIC. Obiectivul cursului rezidă în  dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului de predare şi utilizarea corectă a termenilor din limba engleză. Activităţile vor fi organizate în fiecare instituţie-pilot, după orele de studiu.

Coordonator de proiect: Octombrina Moraru