UN ALT PROGRAM COMPLEX DE FORMARE A FORMATORILOR ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

251_copÎn perioada 28-29 decembrie 2015 şi la 23 ianuarie 2016, s-a desfăşurat programul Formarea formatorilor în educaţia adulţilor. Activitatea, la care au participat 12 profesori preuniversitari şi universitari, reprezentanţi ONG interesaţi de instruirea adulţilor în diverse domenii, a fost realizată de către formatorii Rima BEZEDE şi Viorica GORAŞ-POSTICĂ.

Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor în baza principiilor învăţării experienţiale cu aplicarea unor tehnici specifice de lucru.
Programul s-a derulat într-o manieră interactivă, utilizîndu-se diverse forme şi metode de lucru: dezbateri, simulări, aplicaţii etc. Printre subiectele  abordate se numără:

  • Principiile organizării instruirii destinate adulţilor;
  • Competenţele formatorului;
  • Analiza aşteptărilor formabililor;
  • Analiza grupului-ţintă;
  • Stiluri de instruire;
  • Evaluarea programului de formare etc.

Atelierele vor dura încă 2 zile şi vor avea în atenţie alte aspecte teoretice şi metodologice ale educaţiei adulţilor. În cea de-a cincea zi, în cadrul activităţii de follow-up, fiecare formabil va prezenta cîte o sesiune, în baza căreia va fi certificat. Apreciem mult contribuţia schimbului de experienţă în dezvoltarea personală şi profesională a viitorilor formatori.

Lilia NAHABA,
coordonator de program

251_4 251_2 251_3