UN NOU PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

Consept_5_1La solicitările echipelor manageriale ale celor 14 instituţii implicate în activităţile proiectului CONSEPT, în perioada 22-24 august curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  s-a desfăşurat seminarul-training cu genericul ”Dezvoltarea resurselor umane”.

Obiectivul general al seminarului s-a axat pe actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor manageriale, în special, a celor ce ţin  de gestionarea şi dezvoltarea resurselor umane. Programul a avut un caracter interactiv şi s-a desfăşurat în cheia  aplicării tehnologiilor educaţionale moderne. În procesul de instruire au fost abordate subiecte de maxim interes pentru participanţi, au fost simulate şi analizate situaţii specifice domeniului dezvoltării resurselor umane în învăţămîntul secundar profesional, au fost identificate soluţii pentru problemele care apar în instituţie la acest capitol.  La seminar au participat  directori, directori adjuncţi şi maiştri superiori. Ei au beneficiat de un suport de curs consistent care a inclus atît repere teoretice, cît şi un suport cu sugestii şi recomandări practice, elaborat conform  necesităţilor de instruire ale celor prezenţi. Printre cele mai importante subiecte, menţionate de participanţi se numără: Valori declarate versus valori împărtăşite; Managementul bazat pe valori; Dezvoltarea personalului; Identificarea/ crearea oportunităţilor reale pentru dezvoltarea resurselor umane; Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane; Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane; Gestiunea carierei; Evaluarea activităţii resurselor umane.

Managerii au apreciat utilitatea şi noutatea subiectelor, subliniind faptul că vor aplica cele studiate şi analizate la sesiunile propuse. În urma acestui program de formare în cadrul şcolilor profesionale vor fi elaborate planuri de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv pe diferite categorii de angajaţi.

Consept_2 Consept_1 Consept_4 Consept_3