UN SEMINAR PENTRU DISEMINAREA BUNELOR PRACTICI MANAGERIALE

Vineri, 14 decembrie 2007, la Liceul Teoretic „Liviu Damian” din orăşelul Rîşcani a fost realizat seminarul de bilanţ pentru 2007 în cadrul proiectului „Pentru o mai bună guvernare şi responsabilizare în şcoală”, desfăşurat în parteneriat cu Centrul Educaţia 2000+ de la Bucureşti şi finanţat de Institutul pentru o Societate Deschisă de la Budapesta. La seminar au participat cîte 2 manageri din cele 7 şcoli implicate în proiect.

Activitatea a fost coordonată de Dumitru Tcacenco, directorul Liceului „Liviu Damian”  şi Viorica Bajureanu, director adjunct, care au mărturisit cu generozitate despre succesele şi problemele înregistrate în activitatea educaţională. Printre bunele practici dezbătute la seminar au fost:
  • acordul de parteneriat pentru educaţie încheiat între administraţia Liceului şi părinţii liceenilor;
  • activitatea Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor;
  • exemple de parteneriate productive cu APL.

Fiecare echipă din proiect a primit expertiza Planului de Dezvoltare a Şcolii (PDŞ), efectuată de experţii formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Li s-a propus să elaboreze în baza PDŞ-ului un plan de acţiuni concrete manageriale pentru perioada ianuarie-iunie 2008.
Sperăm ca experienţa avansată a unor şcoli din proiect să contribuie cu adevărat la o mai bună guvernare şi responsabilizare în şcoală, servind ca model pentru alte instituţii şi actori educaţionali interesaţi.

 

Viorica Goraş-Postică,
Coordonator de proiect