VIZITĂ DE STUDIU ÎN LETONIA ŞI ESTONIA

În perioada 9-19 decembrie 2012, un grup de 10 experţi din Moldova, format din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM; manageri ai unor Direcţii Raionale de Învăţămînt din republică, profesori universitari şi ONG-işti, a efectuat o vizită de studiu în Letonia (9-13 decembrie) şi Estonia (14-19 decembrie), în scopul familiarizării cu politicile şi practicile existente în aceste ţări, privind dezvoltarea şi consolidarea unor societăţi multiculturale, prin sporirea rolului educaţiei.

Această iniţiativă, reprezentînd doar prima din şirul de acţiuni, prevăzute a fi implementate în cadrul proiectului „ Sporirea rolului educaţiei în vederea consolidării încrederii şi a coeziunii sociale în societăţile multiculturale”, a fost posibilă cu sprijinul Programului Est-Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu programele similare din Letonia şi Estonia. Ca parteneri de proiect, în calitate de organizatori ai acestor vizite în ţările de destinaţie, au fost Centrul pentru Iniţiative Educaţionale (Letonia) şi Asociaţia de Tineret „Republica deschisă” (Estonia).

Ambele programe de studiu, concepute cu multă chibzuinţă şi bine structurate, cuprinzînd o amplă diversitate de vizite şi întîlniri, au oferit membrilor grupului posibilitatea familiarizării cu experienţa  acumulată de Letonia şi Estonia pe parcursul a mai bine de 20 de ani de la proclamarea independenţei acestora, iar din 2004 şi în calitate de ţări membre ale UE. Conţinutul programului a vizat: a) politicile de stat privind măsurile pentru consolidarea şi coeziunea societăţii; b)  strategiile şi acţiunile concrete pentru promovarea diversităţii multiculturale; c) programele de educaţie bilingvă, cu prezentarea unor diverse modele de predare-învăţare a limbii de stat, inclusiv prin imersiunea lingvistică ); d) sistemul de pregătire a cadrelor didactice pentru desfăşurarea activităţii acestora într-un spaţiu multilingv; e) experienţele şi practicile de punere în aplicare a educaţiei multilingve; f) activitatea desfăşurată de reprezentanţii societăţii civile, privind integrarea minorităţilor etnice  etc.

În cadrul numeroaselor întîlniri, membrii grupului au avut ocazia să întreţină discuţii cu o diversitate de persoane, reprezentînd: membri ai Parlamentului Estoniei; responsabili departamente ale Ministerului Educaţiei şi Ministerului Culturii din ambele ţări; coordonatori de programe pentru integrare socială şi educaţie multiculturală; profesori universitari, specialişti în domeniile integrării, etnopoliticii şi relaţiilor interetnice; autori de manuale; manageri de instituţii preşcolare, şcolare şi universitare; pedagogi, reprezentanţi ai minorităţilor etnice, onegişti.

Impresiile în urma acestui program de studiu  reprezintă pentru toţi membrii grupului o achiziţie valoroasă indiscutabilă, vizita fiind calificată ca una de succes remarcabil. Iată cîteva din aprecierile lor, care vorbesc de la sine: ”Am luat lecţii de milioane din experienţele letonă şi estonă. Ne culpabilizăm, fără echivoc, de lipsa de perseverenţă şi consecvenţă politică în ţara noastră (R. Moldova).”; ”Impresiile din cadrul vizitei au depăşit cu mult aşteptările, toate întîlnirile s-au bazat pe un dialog sincer şi relevant”; ”Vizita efectuată mi-a dat aripi şi  sînt extrem de recunoscătoare gazdelor care ne-au prezentat cu multă sinceritate şi dăruire din experienţa acumulată.”

Vizita de studiu în Letonia şi Estonia a oferit participanţilor la ea: a) Posibilitatea abordării comparative a contextelor social-economice, culturale şi educaţionale din ţările vizitate şi de la noi, contribuind la o înţelegere multa mai bună a problemelor cu care ne confruntăm şi care îşi aşteaptă în mod neapărat rezolvarea; b) Oportunitatea de a avea numeroase şi interesante întîlniri şi a cunoaşte o diversitate de persoane din diferite sfere ale vieţii publice de acolo, care şi-au împărtăşit experienţa cu multă dăruire şi deschidere; c) Facilitatea stabilirii unor contacte de colaborare (la nivel de organizaţii şi experţi aparte), care ar putea servi chiar în viitorul apropiat pentru elaborarea unor iniţiative în comun, în scopul transmiterii experienţei acumulate în domeniul educaţiei bilingve şi promovarea acesteia în spaţiul multicultural din republica noastră.