VIZITĂ DE STUDIU ÎN ROMÂNIA PENTRU ECHIPA ANACIP, în cadrul proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”

În perioada 10-14 mai 2016, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţămîntul Profesional (ANACIP) şi membrii Consiliului de Conducere ANACIP, efectuează o vizită de studiu la Bucureşti la instituţiile omolog din România. Această activitate se desfăşoară cu sprijinul Guvernului României şi al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, în cadrul componentei de asigurare a calităţii a proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementată de CE PRO DIDACTICA.

Obiectivul vizitei este schimbul de experienţă şi transferul de bune practici în asigurarea calităţii în învăţămîntul preuniversitar şi cel superior, care se implementează în România peste un deceniu.
Programul vizitei conţine subiecte ce ţin de cadrul normativ şi procedural de derulare a evaluării externe a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi superior; politici europene de asigurare a calităţii; selectarea, formarea şi monitorizarea evaluatorilor externi; bune practici şi experienţe de evaluare externă; parteneriatele la nivel internaţional; procesul de evaluare externă; structura organizatorică şi funcţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar şi a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior.
O altă vizită va avea loc în perioada 23-27 mai, urmînd ca 7 persoane, angajaţi ANACIP şi evaluatori externi, să participe într-o evaluare externă propriu-zisă, în cadrul unei instituţii de învăţămînt profesional tehnice.