Abilitare profesională actualizată: incluziunea de gen în cadrul cursurilor universitare de educație interculturală a viitorilor pedagogi

Integrarea dimensiunii de gen în procesul structural de predare universitară poate fi realizată numai prin cooperarea strânsă între profesori și studenți. Acest obiectiv poate fi atins odată cu dezvoltarea competenței interculturale cu accent pe gen și anume:

  • recunoașterea diversității bărbaților și femeilor;
  • abilitatea de a recunoaște lucruri care, aparent, sunt neutre;
  • luarea în considerare a diferitelor dimensiuni ale interculturalității și genului (socială, culturală și psihologică);
  • împuternicire;
  • luarea în considerare a individului imigrant (sosit în țară);
  • diversitatea și securitatea metodelor;
  • cunoașterea contextului și eficacitatea diferențelor etnice, de gen și de cultură;
  • recunoașterea și rezolvarea discriminării etnocentrice și instituționale;
  • dezvoltarea competențelor privind dialogul empatic”.

Pe 21-22 noiembrie curent, profesorii universitari din cele 6 universități cu profil pedagogic, implicați în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, faza 2, sprijinit de Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA, au participat la programul de formare în domeniu. Facilitatoarea trainingului, Valentina BODRUG-LUNGU, dr. hab., prof. univ., expertă internațională în domeniu, a parcurs de manieră analitică și participativă materiale consistente și diverse cu privire la incluziunea de gen în curricula de educație interculturală și în ghidurile metodologice aferente, dar și în instrumentele pentru stagiile de practică. Obiectivele specifice ale programului au inclus: informarea esențializată pe marginea fenomenului violenței în bază de gen în contextul educației de gen; identificarea și analiza componentelor competenței de gen în raport cu competența interculturală ș.a.

Dezbaterile la temă au avut la bază mult cunoscutul și vehiculatul postulat din Declarația universală a drepturilor omului (1948): „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”.  Aspectele tematice propuse au vizat și delimitările conceptuale cu referire la violența față de femei, violența în bază de gen; bullying-ul, hărțuirea sexuală versus flirt, cadrul legal; instrumentele de prevenire/diminuare a violenței în instituțiile educaționale; stereotipurile de gen; feminitatea toxică, masculinitatea toxică, transformarea acestora; reziliența tinerelor și tinerilor etc.

Cunoștințele și abilitățile achiziționate vor contribui la formarea de echipe interculturale cu participarea cadrelor didactice, studenților și partenerilor universitari prin furnizarea de spații, personal, timp și resurse financiarea pentru integrarea culturii de gen. Acest proces va facilita predarea-învățarea interculturalității și va încuraja formarea competenței de gen. Participanții au apreciat multiplele aspecte actualizate referitoare la competența de gen, exprimându-și recunoștința pentru impactul resimțit asupra dezvoltării lor personale și profesionale, dar și perspectivele realiste și motivante de multiplicare și diseminare în rândul studenților-viitori pedagogi.