ACTIVITATE DE CERTIFICARE A MAIȘTRILOR/MENTORILOR ȘI COORDONATORILOR DE STAGIU DE PRACTICĂ ”DevRAM”

Devram-logo_page-0001 (1)

Programul de formare adresat celor 10 coordonatori de stagiu de practică din instituții de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar și 10 maiștri/mentori din companii de profil este la etapa finală.  Astfel, pe data de 20 și 21 august curent, a avut loc examenul de certificare, pentru care cursanții au elaborat scenarii de lecții practice, ghidându-se de modelul însușit pe parcursul instruirii. Această probă de evaluare a avut la bază o grilă conținând 11 criterii de apreciere: Conceptul realizării instruirii prin executarea  unei sarcini concrete de învățare (forma); Descrierea în scris a conceptului  (conținutul general); Formularea obiectivului educațional; Materiale didactice/mijloace de instruire; Cunoașterea și aplicarea normelor privind securitatea, sănătatea în muncă  și protecția mediului; Utilizarea rațională a timpului; Metodele alese; Tehnica de realizare; Motivarea elevilor/ucenicilor; Evaluarea rezultatelor instruirii; Răspunsurile la întrebări.


Din toamnă,  de competențele îmbunătățite ale responsabililor de instruirea practică vor beneficia 100 de elevi. Programul de formare a fost desfășurat în cadrul Activității 1.22. ”Practica elevilor din învățământul profesional tehnic la întreprinderi și la fermieri specializați în produse agroalimentare certificate inclusiv ecologic” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.