ACTIVITATE DE FORMARE PENTRU CADRE DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE NONLINGVISTICE. PROGRAMUL ”INTEGRAREA SOCIOLINGVISTICĂ A ELEVILOR ALOLINGVI PRIN EXTINDEREA NUMĂRULUI DE DISCIPLINE ȘCOLARE STUDIATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ”

MECC

În data de 21 noiembrie, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,  Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat cea de-a doua sesiune de formare profesională, destinată cadrelor didactice care predau discipline non-lingvistice în limba română în instituțiile de învățământ  parte a programului de pilotare „Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline școlare studiate în limba română”. Activitatea este  parte a Programulului național pentru îmbunătățirea calităţii învăţării limbii române în instituțiile de învățământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale 2016-2020, implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării realizează formări regionale. Un seminar similar a avut loc pe 14 noiembrie la Edineț, pentru zona de nord a republicii, iar în data de 23 noiembrie, aceeași activitate va fi realizată la Taraclia, pentru 34 de cadre didactice din zona de sud. Ca rezultat, vor fi formate în jur de 90 de cadre didactice din instituțiile care fac parte din Programul ”Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline școlare studiate în limba română”.

Obiectivul general al seminarului s-a axat pe actualizarea și îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice care predau discipline nonlingvistice. Sesiunile, facilitate de Tamara Cazacu și Rodica Feteasco, formatorii Centrului, au avut un caracter interactiv şi s-au desfăşurat în cheia  aplicării tehnologiilor educaţionale moderne. În procesul de instruire au fost abordate subiecte de maxim interes pentru participanți, au fost simulate și analizate situații specifice predării disciplinelor nonlingvistice în limba română, au fost identificate participativ soluții pentru problemele care apar în procesul de predare-învățare-evaluare.  La eveniment au participat 32 de profesori care predau Educația civică, Educația tehnologică, Educația fizică, Educația plastică, Informatica, Educația moral-spirituală în limba română, din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din orașul Ungheni.

Toți formabilii au beneficiat de un suport de curs consistent, care a inclus atât repere teoretice, cât și sugestii, recomandări practice, elaborat conform  necesităților de instruire ale celor prezenți. Printre cele mai importante subiecte, abordate original în cadrul sesiunilor de formare, evidențiem:

  • Aspecte generale. Cerințe. Avantaje. Evaluare. Profilul profesorului;
  • Proiectarea didactică;
  • Autoevaluarea lecției în format CLIL, premisă pentru un rezultat eficient, de succes;
  • Metode și tehnici de predare – învățare – evaluare (însușirea terminologiei/lexicului; cerințe față de text, adaptarea textului; un model de scenariu la lecției CLIL);
  • Activitate practică pe discipline (prezentarea obiectivelor, terminologiei/lexicului, adaptarea textului etc.);
  • Examinarea practică a scenariului unei lecții în format CLIL (lecție video);
  • Analize, comentarii, întrebări în baza Fișei de evaluare.

Participanții au apreciat utilitatea tematicilor alese, subliniind faptul că vor aplica cele studiate la clasă, dar și le vor disemina printre colegi. De asemenea, ei au insistat pe ideea de a realiza asemenea activități, sistematic, și în anul viitor.