AL TREILEA SEMINAR CU ELEMENTE DE TRAINING LA SUBIECTUL RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE

untitled-2

La începutul lunii mai, la CE PRO DIDACTICA, alte 19 cadre didactice preuniversitare, de la diverse discipline şcolare au beneficiat de un program inedit de instruire în domeniul RED. Obiectivele realizate, dezvoltarea competenţelor digitale, inclusiv de valorificare și dezvoltare RED, actualizarea cunoștințelor din domeniul TIC cu privire la utilizarea resurselor electronice în procesul educațional, dar și motivarea cursanţilor pentru elaborarea RED și pentru diseminarea experienței acumulate.

Astfel, prin diverse metode şi tehnici aplicate, inclusiv GPP,  Energizante (Portretul, Viața de pirat, Pizza, Transmit estafeta de gimnastică, amintindu-mi numele și localitatea de unde provine colegul/a….), Brainstorming, Lectură ghidată, SINELG, Asocieri forțate, Carduri personalizate, Simularea producerii RED, lucrul  în perechi, grupuri mici, Stupul de albine, Blogul atelierului (https://poligon2017.wordpress.com/) – s-a facilitat un demers didactic consistent, într-o manieră interactivă.

Interesul cursanţilor pentru subiectul studiat a fost și de data aceasta foarte mare, uneori greu de concentrat la temă, aveau multe întrebări, inclusiv la practicile concrete de căutare, utlizare eficientă a RED naționale și internaționale, la elaborarea lor creativă, cu implicarea colegilor și a elevilor. A fost remarcată dotarea școlilor cu echipament TIC performant, inlcusiv INTERNET de bandă largă, existența unor politici aprobate în domeniu (policy breif ), dar și absența softurilor educaționale – elaborarea RED-lor fiind o soluție reală în sitiuația creată. Ne-am bucurat că s-au implicat toţi formabilii, au discutat între ei destul de productiv. A fost un avantaj că unii participanţi se cunoşteau mai bine, iar alţii erau mai noi în domeniu, care veneau cu întrebări de clarificare. S-a pus în valoare experienţa diferitor colegi ceea ce a fost bine şi au apreciat participanţii.

La fel, ca în grupele precedente, timpul a fost limitat pentru abordarea unor probleme atât de complexe, dar i-am provocat serios şi asta a contat pentru o astfel de activitate. Participanții au fost deschişi să întrebe, să se intereseze de literatură, mai ales de unde pot lua resurse educaționale deschise. Au fost propuse mai multe surse de RED, atât naționale cât și internaționale. Am constatat că nu se navighează pe Internet, calculatorul nu este utilizat ca mijloc obişnuit de lucru de unii, ceea ce este foarte dificil la ora actuală. Adică subiectul cu adevărat a fost unul foarte vast, în timpul pus la dispoziție s-a reușit mai mult motivarea cursanților spre explorarea ulterioară a subiectului, nu s-a pus accentul pe prezentarea unor soluții univoce, ci pe oportunitățile viitoare pentru eficientizarea actului educațional prin utilizarea dar mai ales producerea RED, inclusiv prin colaborarea cadrelor didactice din mai multe școli, cu implicarea elevilor. Managementul timpului s-a realizat cu utilizarea aplicației on-line (http://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/).

Dinamica/evoluţia grupului a fost una firească într-un atelier scurt de două zile. Emoții mari la început (cum mă voi prezenta ca persoană în grupul dat?) – emoții mari la sfârșitul atelierului (ce simt când mă despart de grupul dat?). Viziunea iniţială despre RED, ca despre ceva nou, absolut necunoscut s-a actualizat, s-a lărgit, s-a aprofundat. Palmaresul educațional al cursanților  s-a lărgit prin adăugarea de noi concepte, dezvoltarea competențelor digitale și nu numai, inclusiv prin interacțiunea în grupuri, dar și prin abordarea, uneori și tangențială, a altor probleme cu caracter educațional.

Desi subiectul e unul nou, totuși el trezește interesul formabililor prin utilitatea lui, perspectiva implicării creative a cadrelor didactice, manageriale și elevilor în crearea unor conținuturi digitale (RED-uri, care ar putea suplini, într-o anumită măsură, absența aproape totală a softurilor educaționale calitative, dar, principalul, accesibile. Profesorii formați vor putea desfașura ateliere similare în instituții, centre raionale din R. Moldova, iar, în viitorul imediat îi așteptăm să participe la Concursul RED 2, organizat în cadrul aceluiași proiect în lunile imediat următoare, ca să putem oferi publicului larg cât mai diverse și mai interesante resurse pe pagina http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/

A fost o plăcere personală și profesională să ne implicăm ca formatori și să beneficem de asemenea oportunitate, mai ales că printre factorii, care au contribuit, în mod special, la buna desfăşurare, calitatea şi eficienţa programului de formare, regăsim următoarele opinii: formatori profesioniști/competenți; condițiile și atmosfera de lucru bună, atitudinea pozitivă a formatorilor, schimbul de experiență realizat, toleranța, informația interesantă, atmosfera de colaborare, suportul informațional accesibil, buna dispoziție, tehnicile aplicate, managementul timpului, organizatori punctuali.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei  Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

Viorica GORAȘ-POSTICĂ, Valeriu GORINCIOI, formatori,
Cristina BUJAC, coordonatoare de proiect