!!! Anunțăm înscrierea la programele de formare profesională acreditate

ProDidactica

Fidel misiunii sale de a sprijini persoanele şi organizaţiile interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, de a le facilita afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate democratică, de a promova cultura învățării pe tot parcursul vieții, Centrul Educațional PRO DIDACTICA dă startul anului de învățământ 2021-2022.

Programele de instruire incluse în oferta educațională pentru această perioadă au fost acreditate, în premieră, de Agenția de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (deciziile Consiliului de conducere nr. 35, 36, 37, 38 din 30 iulie 2021 ”Cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională continuă”) și aprobate prin ordinul nr. 1095 din 03.08.2021 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, emis în temeiul art. 123 (alin. 4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.

Toți cei care au ales să se dedice educației tinerelor generații și sunt interesați de creștere profesională vor avea prilejul să participare la următoarele programe de formare, completate și actualizate în funcție de necesitățile de dezvoltare personală și profesională, dar și de cerințele societății:

  1. Formarea continuă a cadrelor didactice. Limba și literatura română, program complex (20 credite);
  2. Managementul educațional, program complex, învățământ general (20 credite);
  3. Managementul educațional, program complex, învățământ profesional tehnic (20 credite);
  4. Formarea continuă a formatorilor (17 credite);
  5. Psihopedagogie (6 credite);
  6. Evaluarea calității în învățământul general, pentru manageri învățământ general (6 credite);
  7. Evaluarea calității în învățământul general, pentru manageri instituții preșcolare (6 credite).

Pentru înregistrare, vă invităm să accesați următorul LINK.

Instruirea va fi realizată în regim online în perioada octombrie-decembrie 2021 (sincron și asincron), la final participanților fiindu-le înmânate certificate de absolvire, în care va fi indicat numărul de credite obținute.

Data limită de depunere a cererii pentru participare la cursuri – 20 octombrie.

Lilia Nahaba,
coordonator de program