ANUNŢĂM STARTUL PROIECTULUI ”LECŢII EUROPENE 2: COMPONENTA EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE”

Lectii europene-2

Recent, Centrul Educaţional a găzduit vizita expertului lituanian Daiva PENKAUSKIENE, directorul Centrului de Didactici Moderne din Vilnius, cu ocazia lansării unui nou proiect moldo-lituanian, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei. Durata proiectului va fi de un an, până în aprilie, 2019, adresându-se elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, care învaţă Educaţia civică şi/sau disciplina opţională „Integrarea europeană pentru tine”. Iniţiativa în cauză sprijină activităţile de prevenire şi eradicare a corupţiei în stat, prin educarea unor cetăţeni conştiincioşi, critici şi responsabili, vizând dezvoltarea şi implementarea educaţiei anticorupţie în învăţământul secundar.

Obiectivele proiectului includ: elaborarea modulului Educaţie anticorupţie şi testarea/pilotarea acestuia cu profesorii, în calitate de modul la disciplina „Integrare europeană pentru tine”; elaborarea materialelor didactice pentru elevi şi  dezvoltarea canalelor de promovare şi a reţelei de sprijin intern în acest sens. Grupurile ţintă ale intervenţiei noastre se vor constitui din profesori şcolari ai cursului „Integrare europeană pentru tine” şi elevii implicaţi; în calitate de beneficiari direcţi vor fi AO CE PRO DIDACTICA şi comunitatea educaţională din Moldova, iar ca beneficiari indirecţi – alte ONG-uri şi instituţii de stat responsabile de prevenirea corupţiei etc.

Acest modul va completa curriculumul şcolar „Integrare europeană pentru tine”, precum şi curricula de educaţie civică şi dirigenţie, fiind pus la dispoziţia utilizatorilor în variantă digitală. Modulul va sprijini implementarea activităţilor anticorupţie la nivel de stat, ajutând astfel Centrul Naţional Anticorupţie să implementeze planul său de acţiune privind eradicarea fenomenului corupţiei.

În cadrul vizitei, expertul lituanian s-a întâlnit cu echipa de proiect, cu formatorii-experţi din proiect, Eugenia NEGRU şi Rodica EŞANU, cu care s-a dezbătut conceptul şi rezultatele aşteptate ale proiectului, cu accent pe promovarea unor bune practici, inspirate din ţările baltice. De asemenea, s-au vizitat două instituţii educaţionale din capitală, care vor fi implicate în viitorul proiect: LT ”Prometeu-Prim” şi Liceul Teoretic ”Aristotel”. Oaspetele a rămas impresionat de prestaţia cadrelor didactice, de interesul şi deschiderea administraţiei şi elevilor, deopotrivă, pentru studierea şi aplicarea unor practici bune pentru dezrădăcinarea fenomenului corupţiei la diverse niveluri.

Subliniem importanţa acestei investiţii în resursele umane şi în elaborarea materialelor didactice, care vor rămâne în sistem şi vor perpetua impactul experienţelor de succes ce vor contribui la edificarea unei societăţi democratice, guvernate în mod transparent, cu cetăţeni implicaţi şi incoruptibili.

În final, invităm cadrele didactice interesate de această problematică şi care vor preda în anul viitor de învăţământ, disciplina opţională Integrare europeană pentru tine în liceu, sa expedieze o scrisoare de motivare (în limitele unei pagini standard A4) pentru implicarea în proiect, până la 20 iulie curent, pe adresa: vpostica@prodidactica.md. Aceştia vor beneficia de un program de formare (la sf. lunii august curent) la CE PRO DIDACTICA, de materiale didactice la temă, dar şi de statutul de profesor-experimentator, pe parcursul unui semestru – toate confirmate printr-un certificat autorizat.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică,
tel. de contact 069366848