ATELIER DE CONSULTARE A CURRICULUMULUI LA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

 

Logo-1024x143

Pe data de 28 decembrie 2017, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale a găzduit atelierul de consultare a Curriculumului Limba engleză aplicată în domeniul TIC pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar, elaborat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pe parcursul anului 2017.

Autorii curriculumului, doamnele Rodica PĂDURARU şi Olga MOROZAN, ambele cu experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniu, au prezentat structura, principiile noului curriculum la limba engleză aplicată, şi au desfăşurat o lecţie model în baza unităţilor propuse de învăţare. Participanţii – profesorii de limbă engleză, din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar care au programe la specialităţile TIC, au apreciat noile idei prezentate de autori şi au confirmat utilitatea acestora în îmbunătăţirea calităţii predării limbii engleză la specialitate. Au fost identificate provocările cu care se confruntă profesorii la clasă, printre acestea fiind enumerate lipsa accesului la calculatoare în cadrul lecţiilor de limbă engleză aplicată în domeniul TIC, precum şi nevoia de formare continuă de calitate a cadrelor didactice.

Oxana Draguta,
coordonator de proiect