ATELIER DE CONSULTARE A CURRICULUMULUI LA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

Logo-1024x143

Pe data de 8 februarie 2018, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) a găzduit atelierul de consultare a Curriculumului la Limba engleză aplicată în domeniul TIC pentru învăţământul profesional tehnic secundar, elaborat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pe parcursul anului 2017. Autorii curriculumului, doamna Olga Morozan, vicepreşedintele Academiei de Inovare şi Schimbare prin Educaţie şi doamna Rodica Păduraru, profesor de limbă engleză şi limbă franceză în cadrul CEITI, posedă o experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniu.

În prima parte a atelierului doamna Olga Morozan a prezentat principiile noului Curriculum la Limba engleză, iar în a doua parte doamna Rodica Păduraru a desfăşurat o lecţie model în baza unităţilor noi de învăţare. Participanţii, profesori de limbă engleză din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar, au apreciat actualitatea, transdisciplinaritatea, aplicabilitatea noului curriculum, şi au recunoscut că acesta va permite simularea într-un mod mai activ, interactiv şi colaborativ, a situaţiilor profesionale din domeniul TIC.

După aprobarea curriculumului, la sugestia participanţilor, urmează să fie elaborat un ghid metodologic de implementare a curriculumului la Limba engleză aplicată în domeniul TIC, precum şi vor fi organizate instruiri pentru abilitarea cadrelor didactice cu metode de predare şi resurse moderne propuse în noul curriculum.

Oxana Draguta,
coordonator de proiect