Atelier de formare a competențelor echipelor mobile

Asigurarea unei eficiente organizări a activității Spațiului Sigur Mobil, perfecționarea pregătirii membrilor echipelor mobile în vederea furnizării unor servicii de calitate au fost obiectivele atelierului de formare realizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în perioada 13-14 și 27-28 iunie 2024. La instruire au participat echipele Spațiilor Sigure Mobile create recent, pe lângă altele 3 existente: Centrul de Raional de Tineret din Ungheni și Centrul de Tineret din Criuleni. Cele patru sesiuni de instruire s-au desfășurat în format offline și online, fiind facilitate de formatoarele Elena Creangă și Natalia Grîu. Pe parcursul a patru zile, cursanții au fost familiarizați cu misiunea, principiile de lucru și grupurile-țintă ale unui Spațiu Sigur Mobil, cu rolurile pe care urmează să le exercite fiecare membru al echipei și cu provocările inerente, dar și cu metodologia de livrare a activităților.

Într-un format de învățare interactivă, au fost parcurse aspecte teoretice și practice legate de buna funcționare a entităților mobile: calitatea livrării sesiunilor de învățare și temele-vector abordate (violența de gen: repere conceptuale, serviciile de prevenire în condiții de criză umanitară, mecanismul de referire la servicii VBG și rolul echipelor mobile în acest proces, sănătatea sexuală și reproductivă etc.), comunicarea eficientă, reziliența și flexibilitatea echipelor mobile, stabilirea de parteneriate, planificarea activităților și cadrul de organizare a sesiunilor, metode și tehnici de lucru, asigurarea caracterului incluziv al activităților, siguranța și starea de bine a beneficiarilor, conflictul și gestionarea acestuia etc.

De asemenea, atelierul a țintit dezvoltarea competențelor de identificare a nevoilor beneficiarilor finali, de motivare a acestora pentru implicare în activitățile propuse de Spațiile Sigure Mobile, de creare a unui mediu de activitate lipsit de orice formă de discriminare.

Proiectul „Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, este implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *