ATELIER DE LUCRU CU AUTORII PACHETULUI DE PRODUSE CURRICULARE ”AGRICULTURA ECOLOGICĂ”

Devram-logo_page-0001 (1)

În cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I continuă munca la curriculumul ”Agricultura ecologică”. Astfel, un nou atelier cu grupul de autori a avut pe agendă trecerea în revistă a recomandărilor expertizării documentului și operarea modificărilor de rigoare.

Sugestiile recenzenților au vizat: restructurarea anumitor module, înlocuirea unor termeni, redenumirea unor unități de învățare etc.

Cea de-a doua chestiune inclusă pe ordinea de zi a presupus planificarea activităților ulterioare ale grupului de lucru. În perioada imediat următoare, autorii vor analiza chestionarele de evaluare completate de echipele din instituțiile beneficiare și vor îmbunătăți curriculumul în funcție de propunerile parvenite de la cei care îl vor implementa. La rând e definitivarea suportului teoretic și a ghidului metodologic.

Procesul de concepere a curriculumului ”Agricultura ecologică” se apropie cu pași rapizi de final. În scurt timp, această disciplină, orientată spre formarea profesională a viitorilor muncitori calificați, tehnicieni, agronomi și altor categorii de specialiști, va deveni o realitate a învățământului profesional tehnic cu profil agricol.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.