ATELIERUL DE LUCRU ”LANSAREA PARTENERIATULUI CU INSTITUŢIILE ÎPT CU PROFIL AGRICOL”

soya-4

Proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”. Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Donau Soja,  şi-a completat portofoliul cu o nouă activitate.

Atelierul ”Lansarea parteneriatului cu instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol”, desfăşurat pe data de 2 iulie curent, a întrunit manageri şi elevi din cele 7 unităţi de învăţământ beneficiare  – Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul, Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul  Agroindustrial din Râşcani, Şcoala Profesională din  Bubuieci, Colegiul de Viticultură şi Vinificaţie din Stăuceni.

Obiectivul evenimentului – demararea unei colaborări fructuoase între centrele de excelenţă, colegiile şi şcolile profesionale din proiect, precum şi crearea comunităţii pentru educaţia agricolă în Republica Moldova – subscrie efortului de consolidare a capacităţii instituţionale, de ajustare a ofertei educaţionale la cererea pieţei muncii, de promovare a unui mediu favorabil implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar, de aliniere a documentelor de politici la reglementările UE etc.

Agenda evenimentului a inclus o rundă de prezentări (Lilia Nahaba, coordonator de proiect, şi Daniela Preaşca, manager de proiect), care au avut drept ţintă familiarizarea participanţilor cu obiectivele specifice, activităţile şi rezultatele aşteptate ale proiectului, dar şi cu contextul realizării educaţiei agricole în Republica Moldova.

De asemenea, aceasta a cuprins şi o sesiune de lucru (moderată de Rima Bezede, director de proiect), care a presupus realizarea unei analize a stării de fapt din instituţii, reperarea aspectelor sensibile care urmează a fi remediate sau optimizate şi care necesită suport financiar sau metodologic, a direcţiilor de acţiune ce trebuie revizuite, ajustate, reconceptualizate.

Participanţii au argumentat intenţia/interesul instituţiei pe care o reprezintă pentru implicare în proiect, laturile forte şi slabe ale acesteia etc.– pentru a identifica paşii de făcut, pentru a formula o viziune comună asupra viitorului parteneriat, care oferă posibilitatea de a beneficia de cursuri de formare pentru cadre didactice şi manageriale, de curricula şi programe de studii actualizate, de strategii de comunicare şi de promovare a imaginii instituţiei îmbunătăţite, de schimb de bune practici naţionale şi internaţionale etc.

În final, prin semnarea acordurilor de colaborare, reprezentanţii C.E. PRO DIDACTICA şi ai instituţiilor-pilot şi-au luat angajamentul de a se implica activ, de a susţine şi a facilita atingerea obiectivelor proiectului DevRAM.

Proiectul ”DevRAM”. Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Donau Soja, cu suportul financiar al Uniunii Europene, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.