ATELIERUL DE LUCRU ”PREZENTAREA RAPORTULUI ANUAL DE ÎNMATRICULARE A ELEVILOR ÎN ÎPT”

soya-4

Reprezentanți ai Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, Comitetului Sectorial în Agricultură și Industria Alimentară, OIM, ANACEC, Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, instituțiilor de ÎPT cu profil agricol etc. s-au întrunit, pe data de 18 iunie curent, în Sala Albastră a Summit Events, la un atelier de lucru organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Evenimentul a avut în centrul atenției Raportul cu privire la rezultatele identificării cererii pieței muncii pe termen mediu pentru învățământul superior și profesional tehnic în domeniile: Fitotehnie, Horticultură, Pedologie și protecția solului, Producția culturilor agricole și creșterea animalelor, Zootehnie și medicină veterinară, Tehnologia produselor de origine vegetală și s-a desfășurat în cadrul proiectului „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea I. „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria).

Studiul a fost realizat în perioada februarie-martie 2019 de către Veronica Prisăcaru, Grigore Baltag și Tatiana Șevciuc, în contextul Activității 1.16 din proiect: Implicarea în elaborarea Planului anual de înmatriculare a elevilor în instituții ÎPT, în conformitate cu cererea pieței muncii din sectorul agroalimentar. Acesta a avut drept scop evaluarea necesarului forței de muncă (specialiști, muncitori calificați) pentru următorii 3-5 ani (2019-2024) la nivel naţional, în aspect cantitativ și calitativ, în cele 6 domenii. Obiectivele specifice ale cercetării au fost axate pe: analiza stării actuale şi a tendinţelor sectoarelor aferente programelor de formare profesională iniţială şi continuă în domeniile în discuție; evaluarea calităţii sistemului de formare inițială și continuă în baza percepției angajatorilor; identificarea competențelor de îmbunătățit la viitorii specialiști, a programelor de pregătire profesională solicitate de angajatori; studierea cererii  de angajare pe specialități la  momentul actual și pe termen mediu în raport cu oferta existentă; previzionarea  numărului de locuri pentru admiterea 2019 la programele de formare profesională investigate; analiza Clasificatorului Ocupaţiilor al Republicii Moldova în vederea evaluării măsurii în care acesta corelează cu oferta educaţională existentă  (în termeni de programe de formare profesională), cu specialităţile şi meseriile noi.

Recomandările cercetării au vizat câteva aspecte – numărul de locuri în planul de admitere 2019; programele de formare profesională  şi continuă ce urmează să fie incluse în oferta educaţională a instituţiilor responsabile; calitatea procesului de formare profesională şi continuă în domeniile aferente; valorificarea metodologiei STED în procesul de studiere a necesităţilor pieţei muncii – și au presupus:

  • pentru instituțiile de învățământ: realizarea unei comunicări mai eficiente cu reprezentanții mediului de afaceri, transformarea  acestora în actori activi ai formării profesionale; revizuirea sistemului de competențe pentru fiecare program în funcție de sugestiile angajatorilor; revizuirea abordărilor didactice în predare-învățare-evaluare existente, adoptarea unor abordări inovative; inițierea procedurii de includere în oferta educațională a programelor de formare profesională solicitate de angajatori; implementarea unui mecanism mai eficient de evidență a angajării absolvenților pe piața muncii și a traseului profesional al acestora;
  • pentru ministerele de resort (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ș.a.): asumarea rolului de mediator în procesul de comunicare dintre instituțiile ÎPT și reprezentanții mediului de afaceri; asumarea inițiativei de creare a unui mecanism statal care ar obliga angajatorii să raporteze centralizat datele cu privire la angajarea în câmpul muncii a specialiștilor calificați, dar și pe absolvenți să ofere date cu privire la locul de muncă deținut și traseul profesional (cel puțin în primii 5 ani după absolvire) etc.

Unul dintre instrumentele de asistență tehnică elaborat de OIM pentru a servi drept ghid la integrarea competențelor în politicile sectoriale este metoda STED (Skills for Trade and Economic Diversification), care urmărește în perspectivă sectorul, anticipând oportunitățile de dezvoltare și de creștere. Rezultatele STED sunt recomandări la nivel de politici, de instituții și de întreprindere. În cadrul atelierului, Georgeta Mincu și Daniela Preașca (C.E. PRO DIDACTICA) au venit cu o descriere a celor 6 etape de realizare a metodei, a pașilor de viitor pentru STED în Moldova, punctând, concomitent, câteva repere pentru potențialii beneficiari ai acesteia.

Atelierul de lucru s-a încheiat cu discuții constructive, participanții reiterând importanța acestui exercițiu de determinare a necesităților pieței munci, în baza căruia va fi elaborat un mecanism care să permită instituțiilor de învățământ profesional tehnic să își evalueze capacitățile și să propună o ofertă educațională conformă cu cererea angajatorilor.

Proiectul ”DevRAM”. Partea I: ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și Donau Soja, cu suportul financiar al Uniunii Europene, își propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar și completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.