CADRE DIDACTICE DIN 15 ŞCOLI PREGĂTITE PENTRU PREDAREA DISCIPLINEI OPŢIONALE „EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”

EpS

În perioada 20-24 august 2019, 20 de cadre didactice din 15 școli ale raioanelor Cahul, Orhei, Fălești, Rezina și Ungheni au participat la Programul de formare profesională pentru implementarea curriculumului revizuit la disciplina opţională ”Educaţie pentru Sănătate”. Activitatea este realizată în cadrul Programului de promovare a educaţiei pentru sănătate a tinerilor al Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), realizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (MECC), Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Asociaţia Parteneriate pentru Fiecare Copil și Reţeaua Tinerilor Educatori de la Egal la Egal ”Y-PEER Moldova”.

Activităţile prioritare ale Programului UNFPA în decursul ultimilor doi ani au inclus: susţinerea MECC în revizuirea curriculumului la cursul opţional „Educaţie pentru Sănătate” pentru clasele gimnaziale şi liceale, dezvoltarea suportului didactic şi instruirea cadrelor didactice din 37 de școli din raioanele-ţintă, susţinerea prin mini-granturi a peste 100 de acţiuni locale de promovare a educaţiei pentru sănătate în comunitate, informarea a peste 6000 de persoane privind un mod sănătos de viaţă, implicarea a peste 13 000 de tineri în activităţi de la egal-la-egal.

La deschiderea Programului de formare, Mariana Goraș, şefă adjunctă a Direcţiei Învăţământ General din cadrul MECC a accentuat rolul școlii în pregătirea elevilor pentru viaţă dezvoltându-le competenţe care să îi ajute să se integreze în societate și să aibă grijă de sănătatea lor, dar și a celor din jur. Iar Ludmila Sîrbu, analistă Programe Tineret al UNFPA a explicat că disciplina opţională ”Educaţie pentru Sănătate” vine să suplinească disciplinele obligatorii ”Dezvoltare personală” și ”Biologie” și oferă adolescenţilor informaţie veridică, adaptată vârstei și mediului cultural, învăţându-i pe tineri să dezvolte relaţii armonioase cu semenii și părinţii, să evite comportamentele de risc și să devină adulţi sănătoși.

Pe data de 20 august, chiar in prima zi a programului, curriculumul revizuit a fost aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum. Respectiv, din 1 septembrie 2019, curriculumul nou aprobat va fi predat în școlile din toată ţara, elevii cărora au ales să studieze disciplina ”Educaţie pentru Sănătate”. De asemenea, o echipă de experţi lucrează asupra digitalizării unor sarcini pentru clasele 7-9, utilizând tehnologiile moderne educaţionale, care vor permite să facă lecţia mai interactivă și mai interesantă pentru elevi.

Programul instruirii a vizat toate modulele din curriculumul ”Educaţie pentru Sănătate”: Corpul uman, dezvoltarea umană şi igiena; Activitatea şi odihna; Alimentaţia sănătoasă; Sănătatea mintală; Viaţa fără violenţă şi discriminare; Sănătatea reproductivă; Prevenirea abuzului de substanţe nocive; Sănătatea şi mediul; Noţiuni de bioetică şi Metodologia de evaluare sumativă. Pentru fiecare modul au fost prezentate metode şi tehnici inovative pentru a fi utilizate în activitatea cu elevii. Participanţii au apreciat înalt conţinutul, competenţele formatorilor, metodele de instruire, aspectele organizatorice, dar şi faptul că unul din formatori este un practician în domeniul medicinii. Grupul a dat dovadă de interes faţă de regimul sănătos de viaţă în calitate de pedagogi, dar și de părinţi. Cadrele didactice au făcut schimb de experienţă, au participat activ în discuţii, exerciţii practice şi au menţionat că vor împărtăşi cunoştinţele noi cu colegii, părinţii şi comunitatea.

În calitate de formatori au fost patru autori ai curriculumului revizuit: Mariana Goraş, șefă adjunctă a Direcţiei Învăţământ General, MECC; Valentina Bodrug-Lungu, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, catedra Ştiinţe ale Educaţiei, USM; Svetlana Moroz, medic ginecolog, directoarea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, or. Cimişlia;  Eugenia Buruian, profesoară de biologie, grad didactic I, LT ,,Mihail Sadoveanu” din or. Hânceşti şi şefă adjunctă a Direcţiei Învăţământ Hânceşti.

În rezultatul programului de formare, participanţii au menţionat că sunt pregătiţi pentru a preda cursul revizuit, fiind recunoscători pentru suportul didactic oferit și alte resurse educaţionale oferite de echipa proiectului și de formatori. Profesorii au menţionat că programele de formare sunt foarte utile şi este necesitatea ca astfel de programe și schimb de experienţe să se întâmple la fiecare șase luni.