Cadrele didactice din IET Prichindel, Fîrlădeni și-au dezvoltat competențele de rezolvare a conflictelor

Clubul competențelor sociale/Soft Skills Club își continuă activitatea. În data de 24 februarie curent IET „Prichindel” din Fârlădeni, r. Căușeni a găzduit un atelier tematic „Managementul stărilor confictuale în educația timpurie”, cu participarea a 17 cadre didactice.

Formatoarea Elena CREANGĂ și Dina COLESNICENCO – formatoare pregătită în cadrul proiectului au abordat următoarele subiecte: Conflictul și managementul conflictului; Cauze, tipuri ale
conflictelor; Efectele conflictelor în instituțiile de învățământ timpuriu; Managementul conflictului din perspectiva culturii organizaționale; Rolul managerului în soluționarea stărilor conflictuale în educația timpurie; Strategii de gestionare și soluționare a conflictelor în educația timpurie; Negocierea ca metodă de soluționare constructivă a conflictului etc.

Activitatea, desfășurată de manieră interactivă, a valorificat mai multe tehnici didactice moderne: Azi am luat cu mine; Păianjenul; Experții; Pierd și câștig; Labirintul; Metoda 5.5.2; Joc de rol: Transmite mesajul etc.

Participanții au apreciat la nivel înalt schimbul de experiență, atmosfera pozitivă, profesionalismul formatoarelor, calitatea și relevanța materialelor oferite pentru studiul individual cu referire la dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor și formarea inteligenței emoționale.

Atelierul a avut loc în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol.