Cadrele didactice din raionul Cahul își actualizează competențele interculturale

În data de 30 noiembrie curent, un grup de 24 de cadre didactice și manageriale de la 6 instituții educaționale din municipiul Cahul, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală din incinta Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pentru a participa la trainingul „Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”.

Obiectivele propuse au vizat următoarele: dezvoltarea competenței interculturale; formarea/consolidarea abilităților interculturale în sala de clasă prin aplicarea de metode interactive; învățarea de noi practici educaționale pentru a face față provocărilor contemporane în mediile multiculturale.

Dintre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală, prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului, privind integrarea și promovarea dimensiunii educației interculturale în documentele de politici strategice din Republica Moldova. Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au venit dna Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Formatoarele, doamnele Ludmila Chiciuc, Liliana Grosu, Alina Pintilii, Irina Pușnei, au avut o prestație de excepție, demonstrând vocație pedagogică și competențe sporite în aplicarea interactivă a conținuturilor.

Cadrele didactice din instituțiile educaționale preșcolare și școlare au avut posibilitatea de a valorifica cunoștințele teoretice asimilate în prima sesiune și cu un interes sporit au exersat noi tehnici de monitorizare și evaluare a competenței interculturale.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din R. Moldova, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția (www.eic.prodiactica.md).