CAI Ungheni: vizită de studiu la ”DiazTech” SRL

Devram logo_25.05

Zilele trecute, în cadrul Activității 1.21. ”Vizite de studiu la întreprinderile agricole din R. Moldova și din străinătate pentru reprezentanții sistemului de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a avut loc o altă întâlnire între reprezentanții mediului educațional și ai celui antreprenorial. Un grup de 27 de elevi de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni (grupa MA-201, anul I, specialitatea ”Mecanica agricolă”) a  vizitat compania ”DiazTech” SRL din or. Strășeni, în vederea studierii tehnicii agricole performante și a principiilor de funcționare a acesteia.

Informația furnizată de angajații întreprinderii a prezentat un interes deosebit pentru elevi,  întrucât subiectele puse în discuție sunt incluse în programele de învățământ pentru anii următori. O impresie profundă le-a lăsat demonstrarea echipamentului agricol: tehnică modernă clasa Premium (Manitou, FENDT, VALTRA etc.) și mașini cu acțiuni complexe, de la producători lideri pe piața mondială: Lemken, Kockerling, Geringoff, Great Plains, MaterMacc, MoroAratri, Bargam, Dal- Bo, TMC Cancela, FMG, Sortimo, Trimble, MadaraAgro.

La fel de utilă a fost informația despre specificul lucrărilor din câmp efectuate cu ajutorul tehnicii expuse și despre modalitățile de eficientizare a acestora.  Operațiile de întreținere a utilajului agricol a constituit un alt aspect abordat. În acest context, compania ”DiazTech” SRL oferă cursuri de formare inițială și continuă a operatorilor (mecanicilor), punând la dispoziția beneficiarilor un atelier de întreținere și reparație dotat cu toate cele necesare.

Această vizită de studiu, după părerea participanților, a constituit o oportunitate ce ”le-a deschis fereastra spre ziua de mâine a agriculturii din Republica Moldova”. Deoarece a fost organizată în cadrul activităților extracurriculare la disciplina ”Dezvoltare personală”, ea a avut și scopul de a-i face pe tineri să înțeleagă că un viitor profesional cert înseamnă o muncă continuă asupra calităților profesionale și personale proprii.

Vizitele de studiu la întreprinderi din domeniul agroalimentar, organizate în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I pentru elevii din învățământul profesional tehnic de profil, se înscriu în acțiunile de orientare în carieră ale proiectului și țintesc familiarizarea tinerilor cu specificul funcționării entităților economice, cu inovațiile din domeniu și tehnologiile avansate, cu utilajul și echipamentul din dotare, cu etapele înființării și gestionării unei afaceri. De asemenea, urmăresc să întărească colaborarea dintre mediul educațional și cel antreprenorial, să crească atractivitatea profesiilor agricole, să sporească șansele de angajare sau de recrutare a tinerilor specialiști în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.