CEHTA: STAGIU DE PRACTICĂ ÎNTR-O NOUĂ FORMULĂ

devram_15.12

Delegaţii celor 10 instituţii de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol şi ai 10 agenţi economici la programul de formare de mentori al proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, desfăşurat în vara anului 2020,  sunt la etapa când urmează să-şi exercite rolul pentru care au fost pregătiţi, aplicând cunoştinţele şi abilităţile dobândite.

Astfel, grupa 42-L a Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul a început stagiul de practică la Gospodăria Ţărănească ”Maria Darie”. De-a lungul acestuia, cei 16 elevi de la specialitatea ”Legumicultură şi pomicultură” vor fi îndrumaţi de mentorii Svetlana Ţâcu (CEHTA) şi Tudor Darie (agent economic).

Scenariul primelor lecţii propuse elevilor a fost axat pe exersarea deprinderii de repicare a tomatelor şi de semănare a castraveţilor în ghiveci.

Stagiul de practică la întreprinderi este un element esenţial în pregătirea viitorilor specialişti, iar buna sa organizare şi desfăşurare este de o importanţă strategică pentru ambele părţi implicate în acest parteneriat.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.