CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU: UN NOU PARCURS PENTRU TINERII CARE VOR ACTIVA ÎN SECTORUL VITIVINICOL

Devram-logo_page-0001 (1)

Programul de granturi ”Consolidarea capacităţii tehnice a instituţiei în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfăşurat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a însemnat pentru colectivul Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău (CEVVC) şansa de a schimba în bine formatul pregătirii specialiştilor pentru ramura vitivinicolă.

Având în dotare doar 40% din inventarul necesar formării abilităţilor practice ale elevilor de la specialităţile ”Viticultură şi oenologie” şi ”Tehnologia produselor obţinute prin fermentare”, propunerea de proiect a inclus instrumentele lipsă, cele de îngrijire şi recoltare, tratare şi fertilizare a viţei de vie, de combatere a buruienilor, dar şi aparate moderne folosite în laborator pentru procesele tehnologice de fabricare a producţiei alcoolice.

Cele 3 loturi de echipament achiziţionate recent din grantul obţinut au inclus: tensionator pentru sârmă, refractometru manual, tester pH metru digital, cântar electronic de mână, aparat digital portativ de analiză a solului 5 în 1, stropitoare manuală pentru erbicidat, atomizor, motocositoare (trimmer), dar şi 16 gentuţe cu instrumente (foarfece pentru viticultori (cu lamă schimbabilă), foarfece de altoit manual, foarfece pentru cizelat struguri, foarfece pentru inelat lăstari verzi, cuţit de altoit, dispozitiv de legat în uscat viţa de vie şi material de legat, dispozitiv de legat în verde viţa de vie şi material de legat, ferestrău pentru viticultori, piatră pentru ascuţit instrumente, lupă).

Pregătirea practică a elevilor de la specialitatea ”Viticultură şi oenologie” are loc pe lotul demonstrativ de viţă de vie. Înfiinţat cu doi ani în urmă, acesta se întinde pe o suprafaţa de cca 1 ha şi ”găzduieşte” atât soiuri pentru vin (60%), cât şi soiuri de masă (40%). Prin urmare, având la îndemână întregul set de unelte, dispozitive de calitate, pe parcursul celor 4 ani de studii, tinerii vor participa la toate lucrările agrotehnice: începând cu plantarea butaşilor şi terminând cu strângerea roadei. O parte din strugurii recoltaţi vor fi transmişi spre valorificare colegilor de la specialitatea ”Tehnologia produselor obţinute prin fermentare”, care îi vor transforma, în laboratorul instituţiei, în vin, lichior, coniac etc. Astfel, viitorii agronomi şi tehnicieni tehnologi vor învăţa pe viu şi vor exersa toate operaţiile legate de plantaţiile viticole şi fabricarea produselor vinicole, dezvoltându-şi competenţele specifice profesiei.

Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiei şi, respectiv, a condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ a condus la o schimbare de viziune asupra demersului de formare profesională a elevilor. Cadrele manageriale şi didactice şi-au propus să reconfigureze acest algoritm, introducând o serie de inovaţii (de exemplu: fiecare elev va fi răspunzător de un rând de viţă de vie, de la plantare până la recoltarea strugurilor şi producerea mustului etc.).

Dotările efectuate cu suportul proiectului Uniunii Europene, inclusiv modernizarea laboratorului de viticultură şi mecanizarea sectorului viticol, vor contribui la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ şi la sporirea interesului elevilor pentru propria devenire profesională, la formarea de specialişti în corespundere cu cerinţele actuale ale sectorului, la mărirea veniturilor instituţiei prin comercializarea producţiei obţinute şi, în cele din urmă, la îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi deci la atragerea mai multor tineri să-şi facă studiile la CEVVC.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.