CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA ANUNŢĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE EXPERŢI ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul TIC pentru economia ţării.

Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Obiectivul 4 al proiectului se referă la asigurarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic, dar şi cel superior prin elaborarea setului necesar de documente pentru a evalua instituţiile de învăţămînt, programele de studii ale acestora în scopul autorizării provizorii şi acreditarii.
Proiectul se implementează cu sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei / ADA.
Perioada de implementare: decembrie 2015 – noiembrie 2018.
Urmare concursului, vor fi selectaţi 8 experţi, care se vor implica în activitatea Elaborarea instrumentelor necesare pentru implementarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii a instituţiilor de învăţămînt superior. Activitatea menţionată  presupune elaborarea a 4 ghiduri de evaluare externă în învăţămîntul superior. Perioada indicativă de activitate a grupului februarie – iunie 2016. Activitatea grupului va fi coordonată și monitorizată de către Liderul pe asigurarea calităţii din cadrul proiectului, precum şi de către beneficiarul principal al produselor finale – Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP).

Responsabilităţi:

 • Elaborarea, redactarea, prezentarea şi susţinerea în cadrul Consiliului de Conducere ANACIP a setului de ghiduri de evaluare externă pentru instituţiile de învăţămînt superior:
  • ghid de evaluare externă a calităţii pentru programele de studii din învăţămîntul superior, ciclul I, licenţă ;
  • ghid de evaluare externă a calităţii pentru programele de studii din învăţămîntul superior, ciclul II, masterat;
  • ghid de evaluare externă a calităţii pentru programele de studii din învăţămîntul superior, ciclul III, doctorat;
  • ghid de evaluare externă a instituţiilor de învăţămînt superior;
 • Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării  componentei.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, economie sau în alte domenii care au tangenţe cu domeniul dat;
 • Minimum 2 ani experienţă în managementul calităţii în cadrul instituţiilor educaţionale sau în domenii conexe;
 • Experienţa în calitate de evaluator şi expert în asigurarea calităţii în instituţiile de învăţămînt va constitui un avantaj;
 • Abilităţi avansate de comunicare orală şi scrisă;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română şi rusă.

Alte cerinţe:

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Grad înalt de responsabilitate;
 • Tact şi diplomaţie în interacţiunea cu  instituţiile beneficiare ale proiectului;
 • Rezistenţa la situaţiile de stres, flexibilitate şi creativitate în desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei;
 • Optimism şi capacitatea de a depăşi prin exemplul propriu situaţiile de stres şi dificultate.

PENTRU A APLICA: transmiteţi prin e-mail (cu specificarea Concurs Experţi asigurare a calităţii) o scrisoare de motivare, explicînd interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-lui, numele şi informaţia de contact a unei persoane de referinţă.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
odraguta@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  

Data limită –  22 februarie 2016.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.