CESPA: primul curs de formare continuă

Devram logo_25.05

Pe data de 26 mai curent, în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, componenta ”Dezvoltarea, lansarea și implementarea proiectelor de creare a sistemului de formare continuă (CVET)”, la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți a fost dat startul primului curs de educație a adulților  –  ”Implementarea managementului calității în învățământul profesional tehnic”.

Conceput ca seminar-training, acesta este realizat cu prezența a 24 de directori adjuncți pentru instruire și educație, metodiști, membri ai secțiilor de asigurare a calității etc. din 10 școli profesionale și este facilitat de Silvia Proțiuc și Ludmila Țurcanu, participante la programe de formare de formatori realizate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Cursul, organizat în cadrul Secției de Formare Continuă a CESPA, va dura 4 zile. Prima rundă de sesiuni se desfășoară săptămâna aceasta și abordează următoarele subiecte: ”Cadrul conceptual al calității”, ”Procesul de asigurare a calității în instituție”, ”Sistemul managementului calității” și ”Proceduri referitoare la sistemul de management al calității”. Cea de-a doua rundă este proiectată pentru perioada 2-3 iunie. Instruirea se va încheia cu o activitate de follow-up, pentru care cursanții vor elabora un raport de autoevaluare în baza unui standard proaspăt însușit.

Acest curs este așteptat de mediul educațional de la noi. Una din schimbările din învățământ ține de promovarea culturii calității și lansarea standardelor de calitate, inclusiv pentru instituțiile și programele de formare profesională. Întrucât exercițiul de acreditare a devenit obligatoriu, pregătirea în domeniu ocupă una din primele poziții pe agenda echipelor manageriale din  învățământul profesional tehnic.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.