CESPA: UN MODERN LABORATOR AL SPECIALISTULUI MODERN

devram_15.12

Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi este cea de-a şaptea instituţie de învăţământ profesional tehnic cu profil agroalimentar care a obţinut un grant în cadrul programului ”Consolidarea capacităţii tehnice a instituţiei în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfăşurat de C.E. PRO DIDACTICA.

Alegerea colectivului profesoral şi de elevi s-a oprit asupra dotării ”Laboratorului specialistului modern”, unde au loc orele de instruire practică la specialitatea ”Tehnologia alimentaţiei publice” (nivel IV ISCED, 150 de elevi) şi la meseria ”Cofetar” (nivel III ISCED, 60 de elevi).

Setul procurat cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I a inclus: cuptor electric cu convecţie şi aburi, filtru de apă, dospitor, mixer planetar şi cântar electronic. În următorii 10 ani, acest echipament le va permite elevilor să exerseze şi să dobândească abilităţi şi deprinderi practice privind recepţionarea calitativă şi cantitativă a materiilor prime principale şi auxiliare; pregătirea materiilor prime şi auxiliare; modelarea semipreparatelor în vederea coacerii; realizarea elementelor de decor din ciocolată, cremă, marţipan; asamblarea preparatelor de cofetărie şi patiserie; analiza calităţii preparatelor de cofetărie şi patiserie; pregătirea produselor de patiserie şi cofetărie pentru comercializare; întocmirea documentaţiei tehnologice necesare; organizarea eficientă a activităţii şi a locului de muncă etc. Competenţele pe care şi le vor forma viitorii tehnologi şi cofetari le vor aplica în: procesul de fabricare, promovarea tehnologiilor noi, elaborarea de noi reţete, siguranţa preparatelor culinare în consumul alimentar, deservirea consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică.

Laboratorul va fi spaţiul de instruire practică în cadrul unor cursuri de formare continuă în domeniu, la care vor putea participa cadrele didactice de la disciplinele de specialitate din instituţie, dar şi din instituţiile arondate, precum şi toate persoanele interesate de creştere profesională.

Echipamentul a fost pus la încercare de tinerii învăţăcei. Bunăoară, elevii grupei TAP 172 (anul IV) l-au utilizat în cadrul unităţii de curs ”Tehnologia produselor de patiserie şi cofetărie”, în procesul de preparare a tortului ”Praga”, pentru pregătirea semifabricatului, a cremei, a elementelor de decor, pentru aprecierea calităţii produsului. Colegii lor, elevii din grupa TAP 171 (anul IV), au făcut uz de noile aparate studiind şi executând operaţiile care aduc pe masă o învârtită, cu diferite tipuri de umpluturi, în cadrul unităţii de curs ”Tehnologia culinară II”, subiectul ”Prepararea produselor din aluat”.

Modernizarea acestui laborator este o oportunitate pentru tinerii care îşi doresc să devină specialişti de calificare înaltă, apţi să facă faţă cerinţelor şi provocărilor actuale ale sectorului agroalimentar.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.